Uygulamada Yaşanan Sorunların Giderilmesi Teminen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Yürürlük Maddesinde Değişiklik Yapılması Teklifi

         

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 21. Sayfa’daki 42. Madde’nin teklifin 42. sayfasındaki açıklaması aşağıdaki gibidir. MADDE 42- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç: kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren dört yıl sonra, (2016 Temmuz) 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, (2014 Temmuz)  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,” 42. Madde.jpg Konu http://www.isgfrm.com/threads/6331de-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik-isg-hizmetleri-2014-temmuza-kalabilir-50-ki%C5%9Fi-alt%C4%B1ndaki-t-ve-%C3%87-t-i%C5%9Fyerleri.8425/ adresi altında www.isgfrm.com tartışılıyor. Haber kaynağında adı geçen teklif : http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1613.pdf adresinden indirilmiştir.

Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 3 2 / 1613 14/06/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler…

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.