Ramak kala ile ilgili form

         

Ramak kala ile ilgili form

 

Bölüm 1  (Çalışanlar / Tedarikçiler /Ziyaretçiler tarafından doldurulacaktır. )

 ( İş Sağlığı ve Güvenliği&Çevre Acısından farkedilen Tehlikeleri ve oluşan Ramak Kala durumlarının raporlanmasında kullanılacaktır. )

 

Tehlike / Ramak Kala ‘yı tanımlayın:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Şantiye/ Birim: ………………….……………………………………………………………………………….…………………………..

Saha/Koğus/Yemekhane v.s :…………………………………………………………………………………………..

Tehlike / Ramak Kalayı Raporlayan Kişi / İmza: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tehlike / Ramak Kalayı raporladığınız Kişi /İmza  : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Rapor Tarihi: ………./………./……….

Bölüm 2 (İş Sağlığı Güvenliği&Çevre Sorumlusu Tarafından doldurulacaktır)

 

İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusunun Adı: ……………………………………………………………………

Tehlike / Ramak Kala için Planlanan Faaliyet

Sorumlu

Personel

Tamamlanma

Tarihi

     
     
     

Raporlama yapan personelin imzası: …………………………………………..         Tarih: ………./………./……….

İSG Sorumlusunun imzası : …………………………………………..                       Tarih: ………./………./……….

Yönetimin İmzası : ……………………….………..                                                Tarih: ………./………./……….

 

 

Bu Form doldurulduktan sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu tarafından saklanacaktır.

Tehlike/ Ramak Kala için Planlanan Faaliyet için yapılan Doğrulama Kayıtları ( Doküman,Fotograf v.s Forma ekli olarak  saklanacaktır)

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F40.RAMAK_KALA_RAPORU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.