KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME TESLİM TUTANAĞI ile ilgili form

         

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME TESLİM TUTANAĞI ile ilgili form

 

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME TESLİM TUTANAĞI
Aşağıda cinsi yazılı olan kişisel koruyucu malzemeyi teslim aldım ve nasıl kullanılacağı konusunda eğitildim. Tarafıma verilen bu malzemeyi bu işyerinde kullanmayı,  istenildiğinde teslim veya kullanım süresi doluncaya kadar muhafaza etmeyi, kullanım süresinin bitiminde iade etmeyi,  kötü kullanma nedeniyle ortaya çıkacak hasar ve ziyanı ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
Çalışanın
Adı Soyadı
Çalıştığı Bölüm
Görevi
No Malzemenin Cinsi Standardı Miktarı Tarih Teslim Eden İmza Teslim Alan İmza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F14.KKD_TESLiM_TUTANAgI_FORMU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.