Kazı İzni ile ilgili form

         

Kazı İzni ile ilgili form

 

Başlamadan Önce                                                                                Evet    Hayır

Alan girişinin kontrollü olması

Tecrit amaçlı işaretleme ve 2.cil bariyerlerin konulması

Yeraltı ve yerüstü yapıların belirlenmesi

Yeraltı yapıları ile ilgili planın hazırlanması

Trafik işaretlemelerinin uygun olarak yapılması

Diğer   1…………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………..

 

İş Sırasında

Alan girişinin kontrollü olması

Tüm çalışanların gerekli kişisel koruyucu ekipmanları giymiş olmaları

Günlük bakım kontrollerinin kayıt altına alınması

Sahada çalışan ekipmanların emniyetli yük tanımlamalarının yapılması

Gaz ölçümlerinin tanımlanması

Yangın gözetimlerinin yapılması

Kimyasal dökülmelerinin kontrolü

Kazı da çıkan malzemenin emniyetli mesafelere taşınmasıı

Diğer   1…………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………..

İşten Sonra

Kazı alanının emniyetli bir şekilde bırakılması

Tüm iş araçlarının park alanına taşınması

Diğer   …………………………………………………………………………..

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F37.KAZI_iZiN_FORMU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.