İş Yerinde Periyodik Düzenlenmesi Gereken Kontroller Listesi

         

İş Yerinde Periyodik Düzenlenmesi Gereken Kontroller Listesi

A- Sağlık Yönünden ve Periyodik Olarak Düzenlenen Belgeler

1- İşe Giriş Sağlık raporu ve periyodik kontrolleri
2- Portör Muayeneleri ve periyodik kontrolleri,
3- Akciyer filmi ve periyodik kontrolleri
4- Laboratuar kontrolleri ve periyodik kontrolleri (Kan ve İdrar tahlilleri)
5- Kulak Odiyogramları ve periyodik kontrolleri
6- Sinir sistemi kontrolleri
7- Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin sağlık kontrolleri
8- Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde çalışacak işçilerin sağlık kontrolleri
9- Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda sağlık kontrolleri,
10- Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya kaynak işlerinde çalışmalarda sağlık kontrolü

B- Teknik Periyodik kontroller

1- İşyeri ortamı gaz ve toz Ölçümleri,
2- Gürültü ölçümleri,
3- Vibrasyon ölçümleri,
4- Elektrik tesisatı kontrolleri,
5- Topraklama kontrolleri,
6- Statik elektrik kontrolleri,
7- Paratoner kontrolleri,
8- Kaldırma araçları kontrolleri,
9- Kazan kontrolleri (a- Buhar kazanı, b- Sıcak su kazanı)
10- Basınçlı kaplar (hidrofor, tank v.s.) kontrolleri,
11- Kompresör kontrolleri,
12- Termal konfor şartları ölçümü,
13- Ölçüm cihazları kalibrasyonları
14- Kimyasallarla çalışmada havalandırma motorları kontrolü
15- 0 ve 1. tehlikeli grupta ex-proof elektrik tesisatı kontrolü
16- İmalat yeterlilik belgesi
17- Katodik koruma,
18- Kişisel koruyucular kontrolü

C- Organizasyona yönelik belgeler

1- İşletme Belgesi,
2- Risk Değerlendirmesi,
3- Acil eylem planları,
4- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
5- İşyeri veya Ortak Sağlık Birimleri kontrolü,
6- Çalışma Talimatları,
7- İşçilerin Eğitimleri,
8- Operatör Belgeleri
9- Çalışma izin belgesi

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.