TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<

maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ ile ilgili soru bankası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ ile ilgili soru bankası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya……………………. denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline ………………… denir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

 

a-Kaza – Sağlık

b-Şansızlık – Sağlık

c-Kaza – Mutluluk

d-Korkma – İyilik

 

Cevap a

 

Soru-2

Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir?

 

a-Risk

b-Tehlike

c-Tolore edilebilir risk

d-Vak’a

 

Cevap a

 

Soru-3

İş Kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur?

 

a-1. saat

b-2. saat

c-Öğleden sonra

d-Vardiyalı çalışmalarda

 

Cevap a

 

Soru-4

Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır?

 

a-Dünya Çalışma Örgütü (ILO)

b-Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

c-Avrupa Konseyi Direktifleri

d-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

 

Cevap b

 

 

 

Soru-5

İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-%10             b-%5               c-%3               d-%2

 

Cevap d

 

Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede etkili uygulamadır?

 

a-Malzeme güvenlik formları

b-Ortam ölçümleri

c- İş kazası analizleri

d-Hepsi

 

Cevap d

 

Soru-7

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış sebebi değildir?

 

a-Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

b-Eğitim yetersizliği

c-Koruyucu tertibatı kullanmama

d-Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

 

Cevap a

 

Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir?

 

a-Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

b-Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması

c-Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

d-Uygun olmayan termal konfor şartlar

 

Cevap c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan değildir?

 

a-Mühendislik ve revizyon

b-Teşvik tedbirleri uygulama

c-Eğitim

d-Kişisel özürleri önlememe

 

Cevap d

 

Soru-10

ILO kaç yılında kuruldu?

 

a-1811             b-1890            c-1919             d-1923

 

Cevap c

 

Soru-11

Türkiye ILO ya kaç yılında girdi ve fiili işbirliğine kaç yılında başladı?

 

a-1939-1946

b-1942-1946

c-1945-1950

d-1950-1956

 

Cevap a

 

Soru-12

Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

 

a-1923             b-1926            c-1936             d-1971

 

Cevap c

 

Soru-13

Yeni çıkarılan mevzuatın getirdiği en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-İSİG ne sistematik yaklaşım

b-Uzman katkısının sağlanması

c- Risk değerlendirmesi

d- Hepsi

 

Cevap d

 

 

 

 

Soru-14

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öncelikli yaklaşımıdır?

 

a-Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması

b-İş kazaları ve meslek hastalıklarını incelemek

c-İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak

d-İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusurluları cezalandırmak

 

Cevap a

 

Soru-15

5510 sayılı SGK kanunun 13. Maddesine göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz?

 

a-Görevli olarak işyerine malzeme almaya giden işçinin geçirdiği trafik kazası

b-Kendi aracı ile işe gelen işçinin karayolunda geçirdiği trafik kazası

c-İşveren tarafından sağlanan taşıtla evine dönen işçinin geçirdiği trafik kazası

d-İşyerinde buzdan kayarak düşen işçinin kazası

 

Cevap b

 

Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir?

 

a-Geçici hastalık

b-Ruhi bir arıza

c-Yaşlılık

d-Sürekli hastalık

 

Cevap c

 

 

Soru-17

Kaymaya ve düşmeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların  aralıkları en çok kaç cm olmalıdır?

 

a-1 cm             b-2 cm             c-2,5 cm                      d-3 cm

 

Cevap b

 

 

 

 

 

 

Soru-18

Bir İşletmenin bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir.

 

a.Gereçler (makine ve maddeler)

b.Çalışanlar, görevler

c.Ortam (fiziksel, toplumsal)

d. Hepsi

 

Cevap d

 

 

Soru-19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a. İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.

b.İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır.

c.İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir.

d.Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır.

 

Cevap a

 

Soru-20

Çalışanı üretemediği dönemde korumayı amaçlayan sigortalar aşağıdakilerden hangisidir?

a.Sakatlık ve yaşlılık

b. Hepsi

c.Analık ve işsizlik

d.Kaza ve hastalık

 

Cevap b

 

Soru-21

1865 yılında hangi nizamname yayımlanmıştır?

 

a.Mahmut Paşa Nizamnamesi

b.Vefik Paşa Nizamnamesi

c.Dilaver Paşa Nizamnamesi

d.Maadin Nizamnamesi

 

Cevap c

 

 

 

 

 

Soru-22

Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir?

 

a.1982 tarihli Anayasa

b. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik

c.4857 sayılı İş Kanunu

d.81 numaralı İLO sözleşmesi

 

Cevap b

 

Soru-23

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

 

a.Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi

b.İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması

c. İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza

d.İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması

 

Cevap c

 

Soru-24

İş denetimi hangi amaçla başlatılmıştır?

 

a. Yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak

b.İşverenin otoritesini arttırmak

c.İşçinin çalışmasını sağlamak

d.Hepsi

 

Cevap a

 

 

Soru-25

İlk Sendikal girişimlerle aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır?

 

a.Çalıştıranların yükümlülüklerine uymalarını sağlamak

b.Çalışma sürelerini azaltmak

c.Kaza ve hastalık tazminatı ödenmesini ve tazminatların artırılmasını sağlamak

d.Hepsi

 

Cevap b

 

 

Soru-26

İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde, hangi tarihten itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır?

a.1960’lardan itibaren

b.1950’lerden itibaren

c.1980’lerden itibaren

d. Hiçbiri

 

Cevap c

 

Soru-27

Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır?

 

a.165 ve 166 sayılı

b.190 ve 200 sayılı

c. 155 ve 161 sayılı

d.177 ve 188 sayılı

 

Cevap c

 

Soru-28

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı;

a.İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır.

b. Hepsi

c.İş sağlığı ve güvenliği çalışanların güvenlik konuları ile ilgili bir alandır.

d.İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık konuları ile ilgili bir alandır.

 

Cevap b

 

Soru-29

 

Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?

a. Hepsi

b.İşverenin kendisi

c.İş sağlığı ve güvenliği kurulu

d.İş sağlığı ve güvenliği uzmanı

 

Cevap a

 

Soru-30

Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun), hangi tarihte çıkmıştır?

a.Hiçbiri

b.17 Ağustos 1950

c. 10 Eylül 1921

d.8 Haziran 1936

 

Cevap c

 

Soru-31

Siyasi liberalizmin ürünü olan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi yılda gerçekleşmiştir?

a.1824 yılında

b.1888 yılında

c. 1846 yılında

d.1901 yılında

 

Cevap c

 

Soru-32

 

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı kapsamında değerlendirilir?

 

a. Gece vardiyasında çalışan işçinin ailevi problemleri nedeniyle kalıcı ruhi bunalıma girmesi

b. Açık havada çalışan işçinin grip olması

c. İş kazası sonucu işçinin bacağını kaybetmesi

d. Çimento fabrikasında çalışan işçinin çimento tozlarına maruziyeti sonucu oluşan geçici akciğer rahatsızlığı

 

Cevap d

 

Soru-33

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılan ilk kanun olan Çıraklık Sağlık ve Ahlakı kanunu 1802 yılında hangi ülkede kabul edilerek yürürlüğe girmiştir?

 

a. Fransa

b. Yunanistan

c. İngiltere

d. İtalya

Cevap c

 

Soru-34

İş sağlığı ve güvenliği konularında makaleleri ve kitapları olan 17inci yüzyılda yaşamış bilim adamı kimdir?

a. Hipokrat

b. Paracelsus

c. Ramazanni

d. Agricola

Cevap c

 

Soru-35

Osmanlı devletinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çıkarılan ilk yasal belge olan Dilaver Paşa Nizamnamesi hangi çalışan kesim hedef alınarak çıkarılmıştır?

a. Karayolu ve demiryolu işçileri

b. Liman işçileri

c. İnşaat işçileri

d. Kömür madeni işçileri

Cevap d

 

Soru-36

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği konuları arasında yer almaz?

a. İşçi sağlığı

b. İş kazaları

c. Meslek hastalıkları

d. İşçi geliri

Cevap d

 

Soru-37

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılır?

 

a. Çimento fabrikasında çalışan işçinin iki metre ilerisine çimento torbasının düşmesi

b. Açık havada çalışan işçinin grip olması

c. İş yerinde meydana gelen patlama sonucu işçinin bacağını kaybetmesi

d. Gece vardiyasında çalışan işçinin ailevi problemleri nedeniyle intihara teşebbüs etmesi

Cevap c

 

Soru-38

İş güvenliği ile ilgili ilk yazılı metin aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Hamburabi kanunu

b. Kadeş anlaşması

c. Sümer taş yazıtları

d. Eski mısır yazıtları

Cevap a

 

Soru-39

İş Hekimliği ile ilgili ilk kitap olan De Morbis Metallicis in yazarı kimdir?

a. Ramazanni

b. Paracelsus

c. Agricola

d. Hipokrat

Cevap b

 

Soru-40

Ülkemizde çıkarılan ilk iş güvenliği yasaları hangi kesim çalınımızla ilgili olarak çıkarılmıştır?

a. Liman işçileri

b. İnşaat işçileri

c. Kömür madeni işçileri

d. Karayolu ve demiryolu işçileri

Cevap c

 

Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği konuları arasında yer alır?

 

a. İşçi geliri

b. Müşteri ilişkileri

c. Meslek hastalıkları

d. Satış ve Pazarlama

Cevap c

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_is_SAgLigi_E_GuVENLigiNiN_KAVRAM_VE_KURALLARiNiN_GELisiMi
konularina_gore_sorular_is_Sagligi_ve_Guvenligine_Genel_Bakis_ve_Guvenlik_Kulturu


Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru