iş Kazası ve Meslek hastalığı Bildirimi ile ilgili form

         

iş Kazası ve Meslek hastalığı Bildirimi ile ilgili form

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F47.KAZA_iSTATiSTiKLERi_DEgERLENDiRME_FORMU
form_F46.is_KAZASI_BiLDiRiMi_uST_YAZI(SSK-cSGB)
form_F45.isKAZASI_MESLEK_HASTALIgI_BiLDiRiM_FORMU(SSK)
form_F44.KAZAZEDE_iFADE_TUTANAgI
form_F43.KAZA_ARAsTIRMA_RAPORU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.