Genel risk değerlendirmesi örneği

         

Genel risk değerlendirmesi örneği aşağıdadır.

Dosyayı indirmek için tıklayın : Genel_risk_degerlendirmesi_ornek_formlari

Dosyanın içeriği ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir ;

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
1. Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması
2. Yeni bir makina veya ekipman alınması
3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması
4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi
5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi
7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi
8. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması
9. Diğerleri (Tanımlayınız)
BİLGİ VE VERİ TOPLAMA
Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı
Alınmış Olan Eğitimler (ISO 9000, 14000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)
İşin yürütümü için hangi ön izinler gereklidir? 1-
2-
3-
4-
İşin yürütümü sırasında kullanılan makina ve ekipman 1-
2-
3-
4-
Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları 1-
2-
3-
Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler 1-
2-
3-
Kullanılan Kimyasallar

1-
2-
3-
Diğerleri (Tanımlayınız)

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.