Eğitim künyesi ile ilgili form

         

Eğitim künyesi ile ilgili form

 

  1. 1.   GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Eğitimin Adı / Name of the Training          :  
Eğitimin Amacı / Purpose of the Training   :  
Eğitim Metodu / Training Method              : Sınıf Eğitimi / Classroom Training                                             

Çalıştay / Workshop                                                                 

Yardımcı Videolar / Supporting Videos                                      

Yapılandırılmış İş Başı Eğitim / Structured on the Job Training    

Eğitim Süresi / Training Duration              :  
Eğitim Ortamı / Training Place                  :  
Hedef Group / Intendet Audiance             :  
Katılımcı Sayısı / Number of Participants:  
Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar / Skills of Participants and Prerequisites                  :  

 

  1. 2.   KAYNAKLAR / RECOURCES
Eğitimin Dokümanı / Training Document   :  
Diğer Materyaller / Other Materials           :  
Eğitmen Nitelikleri / Trainer Skills             :  

 

  1. 3.   EĞİTİMİN İÇERİĞİ / CONTENTS OF THE TRAINING
 

 

  1. 4.   EĞİTİMDEN ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR / GAINS FROM TRAINING
 

 

  1. 5.   DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKASYON / EVALUATION AND CERTIFICATION
 

 

Hazırlayan / Prepared by

İmza / Signature :

İsim / Name       :

Ünvan / Title     :

Tarih / Date       :

Onaylayan / Approved by

İmza / Signature :

İsim / Name       :

Ünvan / Title     :

Tarih / Date       :

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F12.EgiTiM_KuNYESi_FORMU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.