ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK – 25.10.2013

         
25 Ekim 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28802

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131025-2.htm

Dosya olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz;

http://www.isgfrm.com/resources/%C3%87ocuk-ve-gen%C3%87-%C4%B0%C5%9E%C3%87%C4%B0ler%C4%B0n-%C3%87ali%C5%9Etirilma-usul-ve-esaslari-hakkinda-y%C3%96netmel%C4%B0kte-de%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0kl%C4%B0k-yapilmasina-d.104/

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.