TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<

maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Basınçlı Kaplarda Güvenlik ile ilgili soru bankası

Basınçlı Kaplarda Güvenlik ile ilgili soru bankası

 

Soru 1

Buhar kazanlarında emniyet supapları için alınacak aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

 

a-En az iki adet bulunacak

b-Paslanmaz malzemeden yapılmış olacak

c-Ehliyetsiz kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacak

d-Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 400 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek

 

Cevap:d

 

Soru 2

Hangisi basınçlı kapların etiketlerinde bulunmaz?

 

a-Çalışma basıncı                               b-Çalışma sıcaklığı

c-Kap hacmi                                       d-Deneme basıncı

 

Cevap:b

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir?

 

a-Kalın dış duvarlar

b-Havalandırma

c-Aydınlık ortam

d-Kuru ortam

 

Cevap: a

 

Soru 4

Basınçlı kapların periyodik kontrol formunda aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

 

a-Periyodik kontrolün yapıldığı tarih

b-Raporun düzenlendiği tarih

c-İmalatçı firma bilgileri

d-Kontrolün yapılmasını isteyen kuruluşun unvanı

 

Cevap:c

 

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi basınç düşürme cihazı değildir?

 

a-Emniyet valfi                                   b-Patlama diski

c-Bel verme çubukları            d-Basınç şalteri

 

Cevap: d

 

 

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

 

a-LPG tankları                        b-Kompresörler

c-Benzin tankı                                    d-Otoklavlar

 

Cevap: c

 

Soru 7

Basınçlı kaplarda test basıncı çalışma basıncının ne kadarı olmalı

 

a-1,5                b-2                  c-3                   d-5

 

Cevap:a

 

Soru 8

Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık?

 

a-85                 b-100              c-150               d-185

 

Cevap:b

 

Soru 9

Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık?

 

a-100               b-200              c-300               d-500

 

Cevap:c

 

Soru 10

Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. et kalınlığı ne olmalı?

 

a-2 mm            b-3 mm           c-4 mm            d-5 mm

 

Cevap:a

 

Soru 11

Aşağıdaki testlerden hangisi basınçlı kaplara uygulanmaz?

 

a-Hidrolik testi                                    b-Rezonans testi

c-Radyografi testi                               d-Ultrasonik  test

 

Cevap: b

Soru 12

Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise min. et kalınlığı ne olmalı?

 

a-2 mm            b-3 mm           c-4 mm            d-5 mm

 

Cevap:b

 

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı test tekniğidir?

 

a-Pnömatik Test

b-Radyografi Testi

c-Penetrasyon testi

d-Ultrasonik Test

 

Cevap: a

 

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan sayılmaz?

 

a-İç basıncı 0.5 bardan küçük olanlar

b-İç basıncı 1 bardan büyük olanlar

c-İç basıncı 5 bardan büyük olanlar

d-İç basıncı 10 bardan büyük olanlar

 

Cevap: a

 

 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazı değildir?

 

a-Tağdiye cihazı

b-Blöf valfi

c-Presostad

d-Macuna

 

Cevap: d

 

Soru 16

Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından konulan yazılı bir plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?

 

a-İmalatçı firmanın adı

b-Kazanın numarası

c-Kontrol tarihi

d-En yüksek çalışma basıncı

 

Cevap:c

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 17

Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulan etikette aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?

 

a-Yapıldığı Malzeme

b-İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)

c-Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare)

d-Kap hacmi (litre)

 

Cevap: a

 

Soru 18

Aşağıdaki birimlerden hangisi basınç birimidir?

 

a-Nevton/cm2                  b-Metre/sn2                       c-Nevton/cm               d-Metre/sn

 

Cevap: a

 

 

Soru 19

Normal şartlarda, aşağıdaki yerlerden hangisinde basınç en yüksektir?

 

a-Deniz seviyesinden 10 m yükseklikte

b- Deniz seviyesinden 100 m yükseklikte

c-Deniz seviyesinden 500 m yükseklikte

d-Deniz seviyesinde

 

Cevap: d

 

Soru 20

Basıncın dört atmosferi aşması durumunda, insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Oksijen narkozu

b-Helyum narkozu

c-Azot narkozu

d-Karbondioksit narkozu

 

Cevap: c

 

Soru 21

Yükseklere süratle çıkılması halinde bozulan basınç dengesinin insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?

I-Bulanık görme

H-Solunum güçlüğü

III-Kulak ağrıları

 

a-I-II                           b-I-III                         c-II-III                         d-I-II-III

 

Cevap: c

Soru 22

İnsan organizmasında sağlık sorunlarına neden olan basınç değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Basınç değişikliği 3,0 N/cm2 den düşük

b-Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den yüksek

c-Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den düşük

d-Basınç değişikliği 3,0 N/cm2 den yüksek

 

Cevap: b

 

Soru 23

Basıncın düşük veya yüksek olduğu yerlerde çalıştırılacak işçiler öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

a-14- 16 yaş grubu işçiler

b-45-50 yaş grubu işçiler

c-Genç ve tecrübeli işçiler

d-Genç bayan işçiler

 

Cevap: c

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?

a. Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
b. Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C’yi geçmeyecektir.
c. Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C’nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
d. Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır.

Cevap: d

 

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi AT doğrulamasını uygulayacak olan muayene kuruluşlarını tayin ederken dikkat edilmesi gereken asgari kriterlerden birisi değildir?

a. Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların yetkili temsilcisi olabilirler
b. Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli teçhizata sahip olmalıdır.
c. Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı sağlamalıdır
d. Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır.

 

Cevap: a

 

 

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi Zorlayıcı Testler(deformatif) içerisindedir ?

a. Radyografi testi
b. Pnömatik test
c. Manyetik partiküler testi
d. Ultrasonik test

 

Cevap: b

 

Soru 27

Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir?

a. 35 J/cm2’den az olmamalıdır
b. 25 J/cm2’den fazla olmamalıdır
c. 25 J/cm2’den az olmamalıdır
d. 35 J/cm2’den fazla olmamalıdır
 

Cevap: a

 

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Ve Basınç Düşürme Cihazlarından biri değildir?

a. Tahliye vanası
b. Patlama diski
c. Bel verme çubukları
d. Emniyet valfleri

 

Cevap: a

 

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi AT Doğrulamasının işlemlerinden biri değildir?

a. Rüzgar testi
b. Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme
c. Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi
d. Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi

 

Cevap:

 

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden biri değildir?

a. Rüzgar
b. Eğim-Sehim
c. Ağırlık (ölü yükler)
d. Statik ve Dinamik yükleme
 

Cevap: b

 

 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışların önlenmesine yöneliktir ?

a. Tehlikeli işlerde çalışanlar uygun değişim ve sınırlama teknikleri ile maruziyetten korunmalıdır.
b. Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada daha az tehlikeliler kullanılmalıdır
c. Gerekli düzenlemeler yapılarak monoton iş yükünün çalışan üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.
d. Hareketli parçalar uygun koruyucular ile kapatılmalıdır.

 

Cevap: c

 

Soru 32

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulacak yazılı plakada aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmayabilir?

a. Kontrol tarihi
b. Kap hacmi (litre)
c. En düşük çalışma basıncı
d. İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)

 

Cevap: c

 

Soru 33

Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine …… denir. Boşluğa ne gelmelidir?

a. Kriyojenik Tanklar
b. Otoklav Kazanı
c. Boyler Kazanı
d. Hidrofor Sistemi
 

Cevap: d

 

Soru 34

 

Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?

 

a-Sirkülasyon pompası                                  b-Brülör

c-Duman boruları                               d-Manometre

 

Cevap: d

 

 

Soru 35

Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır?

 

a-1 adet                    b-2 adet         c-3 adet         d-5 adet

 

Cevap: b

 

Soru 36

Kazanlarda ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından

hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır?

 

a-4 ay            b-6 ay            c-12 ay                     d-18 ay

 

Cevap: c

 

 

Soru 37

Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır?

 

a-4 adet         b-3 adet         c-2 adet         d-1 adet

 

Cevap: c

 

 

Soru 38

Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır?

 

a-4,5              b-3,5              c-2                 d-1,5

 

Cevap: d

 

Soru 39

Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?

 

a-Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada

b-Çalışma yapılan katların en üst katında

c-Çalışma yapılan katın bodrumunda

d-Çalışma yapılan katta

 

Cevap: a

Soru 40

 

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazlarından biri değildir?

a) Emniyet valfi,

b) Patlama diski,

c) Presostat

d) Besleme takozu

 

Cevap: d

 

Soru 41

 

 Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

a)  LPG tankları,

b)  Kompresörler,

c)  Benzin tankı,

d)      Otoklavlar,

 

Cevap: c

 

Soru 42

 

Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet valflerinin  işletme sırasında denenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a) Her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek,

b) Her yer değişiminde denenecek,

c) Periyodik olarak ayda bir denenecek,

d) Yılda bir denenmesi gereklidir,

 

Cevap: a

 

Soru 43

 

Emniyet valfi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Emniyet valfleri ayda bir denenecektir.

b) En yüksek işletme basıncının onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.

c) Basınçlı kaplar üzerinde,  emniyet supabı bulunacaktır.

d)  Emniyet valfi basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır.

 

Cevap: a

 

Soru 44

 

“……………………..  bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına ……………………  ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır.”

     

      Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere İSG mevzuatı uyarınca hangi seçeneklerin gelmesi uygundur.

a) Termostat / yeterli

b) Emniyet supabı / uygun büyüklükte

c) İmalatçı etiketi / yaklaşık değerde

d) Tağdiye cihazı / bağlanabilen

 

Cevap: b

 

 

 

 

Soru 45

 

Normal şartlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği basınçlı kapların periyodik kontrollerinin kimler tarafından hangi kontrol teknikleri kullanılarak yapılması uygundur?

a) Makina mühendislerince yılda bir

b) Makina Mühendisleri Odasınca altı ayda bir

c) Ehliyeti hükümet yada mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yılda bir

d) Sertifikalı teknik elemanlarca üç ayda bir

 

Cevap: c

 

Soru 46

 

Basınçlı kap periyodik  kontrollerinin aşağıdaki hangi durumda yapılması gerekli değildir?

 

a) Periyodik olarak yılda bir

b) Operatörler değiştiğinde

c) İşletmeye 3 aydan fazla ara verildiğinde

 

Cevap: b

 

Soru 47

 

Kompresörlerin periyodik kontrolleri hangi amaç için yapılır?

a) Kompresörün bakımını sağlamak için

b) Kompresörün uygun yerleşimi için

c) Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere

d) Operatörün işini kolaylaştırmak için

 

Cevap: c

 

Soru 48

 

“Kazanların, ……………………… en yüksek çalışma basıncının en çok  ……………. …. ile yapılacak,  kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar,  uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.”

 

      İSG mevzuatı uyarınca yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olacaktır?

a) periyodik kontrolleri / yüzde on fazlası

b) işletme testleri/ pnömatik yöntemler

c) periyodik muayeneleri / itina

d) hidrolik basınç deneyleri / 1, 5 katı

 

Cevap: d

 

 

 

 

 

Soru 49

 

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılabilecek test tekniklerinden biri değildir?

a) Ultrasonik test

b) Radyografi testi

c) Manyetik rezonans testi,

d) Sıvı sızdırma testi

 

Cevap: c

 

 

Soru 50

 

Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?
a. Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak
b. Kabın kapasitesi Litre olarak
c.  Kabın imalat malzemesi  
d. Bar cinsinden azami çalışma basıncı

Cevap: c

 

331

Soru 51

 

Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar “Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği” uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?
a. Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden
b. Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından   ← Yanlış cevap
c. Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan
d. Alaşımlı çelik malzemelerden

Cevap: c

 

336

Soru 52

 

 

Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir?
a.İşaretlemeler
b.Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları
c.Tehlikelerin renk kotları
d. Kabın öngörülen kullanım amacı   ← Yanlış cevap

 

Cevap: c

333

 

 

 

Soru 53

 

Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?
a.85 0C’den fazla olamaz
b.185 0C’den fazla olamaz
c.150 0C’den fazla olamaz
d.100 0C’den fazla olamaz

Cevap: d

 

Soru 54

 

 

Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır?
a.2mm.’den az olmamalıdır.
b.En az 3mm. Olmalıdır.
c.En az 5mm.den olmalıdır.
d.3mm.den fazla olmalıdır.

Cevap: a

 

Soru 55

 

Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a.Tasarım basıncının 1,25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır
b.İşletme basıncının 1,5 katına eşit hidrostatik test uygulanır
c.İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.
d.Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır

Cevap: d

 

332

Soru 56

 

Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?
a.150 0C’den fazla olamaz
b.185 0C’den fazla olamaz
c.85 0C’den fazla olamaz
d.100 0C’den fazla olamaz

Cevap: d

 

 

 

 

 

 

 

330Soru 57

 

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla olamaz
b.Asgari basıncı 2 bar’dan yukarı olmalıdır
c.Asgari çalışma sıcaklığı – 40 0C’den aşağı olamaz
d.Azami çalışma sıcaklığı 250 0C’den yukarı olamaz

 

Cevap: a

 

330Soru 58

 

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere, kontrol ve deneyleri periyodik olarak ne kadar sürede yapılır?

 

a-6 ay            b-1 yıl            c-2 yıl            d-3 yıl

 

Cevap: b

 

 

330Soru 59

Sabit kompresörlerin depoları iş yerinde nerede olmalıdır?

 

a-Havanın kullanıldığı en yakın yerde

b-Dayanıklı bir bölümde, çalışanlardan uzakta bir yerde

c-Akaryakıt istasyonu yanında

d-Ambarın içinde

 

Cevap: b

 

330Soru 60

İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki hangi bilgiyi yazmak zorunda değildirler?

 

a-İmalatçı firmanın adı,

b-Yapıldığı yıl,

c-Kompresörün ağırlığı,

d-En yüksek çalışma basıncı,

 

Cevap: c

 

 

330Soru 61

Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede izin verilen en yüksek basıncının kaç katı ile yapılır?

 

a-1,5              b-2,5              c-3,5              d-4,5

 

Cevap: a

 

330Soru 62

Kompresörden elde edilen basınçlı havanın aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde kullanılması doğrudur?

 

a-İnsanların üzerinin temizlenmesinde,

b-Doğrudan nefes almak amacıyla,

c-Dalış tüpü doldurulmasında,

d-Basınç regülatöründen geçirdikten sonra.

 

 

Cevap: d

 

330Soru 63

 

Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır?

 

a-5 m             b-10 m                     c-15 m           d-20 m

 

Cevap: b

 

330Soru 64

 

Basınçlı gaz tüplerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a. Asetilenin temas ettiği kısımlar bakırdan ve % 70 den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış olmalıdır.

b. Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra kullanılmalıdır.

c. Asetilen tüplerinin içinde absorpsiyon tüpleri bulunur.

d. Asetilen tüplerinde asetilen asetonda çözünmüş halde absorpsiyon maddesine emdirilir

 

Cevap: a

 

330Soru 65

 

Oksijen tüplerinin basınç testleri maksimum ne kadar süre ile yapılmalı?

a.2 yıl

b.4 yıl

c.6 Yıl

d.5 Yıl

 

Cevap: d

 

330Soru 66

 

Sanayide kullanılan oksijen asetilen tüplerinin rengi aşağıdakilerden hangisidir ?

a.Mavi – sarı

b.Sarı – mavi

c.Kırmızı – mavi

d.Mavi – kırmızı

 

Cevap: a

 

330Soru 67

 

Aşağıdaki gaz tüplerinin hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?

a. asetilen

b.SPG

c.Hidrojen

d.oksijen

 

Cevap: d

 

 

330Soru 68

 

Oksi- asetilen kaynak işlerinde alev geri tepme önleme valfi ne işe yarar?

 

a.Gazın düzenli akışını ayarlar.

b.alevin hamlaç içinde yürümesini engeller.

c.Alev boyunu ayarlar

d.Gazın filtre edilmesini sağlar

 

Cevap: b

 

330Soru 69

 

 Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazalarının artmaya başlamasının artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a.Kalifiye eleman eksikliği

b.Elektrik kullanılan kaynak işlerinde şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması

c.Oksi- asetilen kaynak işlerinde arızalı regülatör kullanılması,

d.Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahale edilmesi

 

Cevap: a

 

330Soru 70

 

Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?

a.Sirkülasyon pompası

b.Brülör

c.Duman boruları

d.Manometre

 

Cevap: d

330Soru 71

Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır

a.1 adet

b.2 adet

c.3 adet

d.5 adet

 

Cevap: a

 

330Soru 72

 

Kazanlara ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi yapılır

a.4 ay

b.6 ay

c.12 ay

d.18 ay

 

Cevap: c

 

330Soru 73

 

Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır

a.4 adet

b.3 adet

c.2 adet

d.1 adet

 

Cevap: c

 

330Soru 74

 

Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?

a.Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölme veya binada

b.Çalışma yapılan katların en üs katında

c.Çalışma yapılan katın bodrumunda

d.çalışma yapılan katta

 

Cevap: a

 

330Soru 75

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?

a. Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
b. Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C’yi geçmeyecektir.
c. Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C’nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
d. Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır.

 

Cevap: d

 

 

 

 

 

330Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi AT doğrulamasını uygulayacak olan muayene kuruluşlarını tayin ederken dikkat edilmesi gereken asgari kriterlerden birisi değildir?

 

a. Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların yetkili temsilcisi olabilirler
b. Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli teçhizata sahip olmalıdır.
c. Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı sağlamalıdır
d. Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır.

Cevap: a

 

330Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi Zorlayıcı Testler(deformatif) içerisindedir ?

 

a. Radyografi testi
b. Pnömatik test
c. Manyetik partiküler testi
d. Ultrasonik test

 

Cevap: b

 

330Soru 78

Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir?

 

a. 35 J/cm2’den az olmamalıdır
b. 25 J/cm2’den fazla olmamalıdır
c. 25 J/cm2’den az olmamalıdır
d. 35 J/cm2’den fazla olmamalıdır

 

Cevap: a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Ve Basınç Düşürme Cihazlarından biri değildir?

 

a. Tahliye vanası
b. Patlama diski
c. Bel verme çubukları
d. Emniyet valfleri

 

Cevap: a

 

 

330Soru 80

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi AT Doğrulamasının işlemlerinden biri değildir?

 

a. Rüzgar testi
b. Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme
c. Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi
d. Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi

Cevap: a

 

330Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden biri değildir?

 

a. Rüzgar
b. Eğim-Sehim
c. Ağırlık (ölü yükler)
d. Statik ve Dinamik yükleme

 

Cevap: b

 

330Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışların önlenmesine yöneliktir ?

 

a. Tehlikeli işlerde çalışanlar uygun değişim ve sınırlama teknikleri ile maruziyetten korunmalıdır.
b. Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada daha az tehlikeliler kullanılmalıdır
c. Gerekli düzenlemeler yapılarak monoton iş yükünün çalışan üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.
d. Hareketli parçalar uygun koruyucular ile kapatılmalıdır.

Cevap: c

 

330Soru 83

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulacak yazılı plakada aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmayabilir?

 

a. Kontrol tarihi
b. Kap hacmi (litre)
c. En düşük çalışma basıncı
d. İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)

Cevap: c

 

330Soru 84

Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine …… denir. Boşluğa ne gelmelidir?

 

a. Kriyojenik Tanklar
b. Otoklav Kazanı
c. Boyler Kazanı
d. Hidrofor Sistemi

 

Cevap: d

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_BASiNcLi_KAPLARDA_GuVENLiK


Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru