Atölye Çalışanları için Risk Analizi Örneği

         

Atölye Çalışanlariı için Risk Analizi Örneği

http://www.isgfrm.com/threads/at%C3%B6lye-%C3%87ali%C5%9Fanlari-risk-analizi-ve-%C3%87ali%C5%9Fan-g%C3%BCvenli%C4%9Fi-plani-programi.7378/

Dosya içeriği aşağıdaki gibidir;

GÜRÜLTÜ RİSKİ Gürültü kaynağı olan cihaz/makine çalışırken çalışma esnasında kulak koruyucular kullanılması ve ilgili çalışanların Odio testi kontrolleri yaptırılması. Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması “Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak
Gürültü ölçümü yaptırmak
Gürültü azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak
Gürültü azaltıcı kulak koruyucuların temini
80 Desibelin üzerindeki gürültü kaynaklarının(Kaynak makinası) çalışıldığı ortamda çalışanların kulak koruyucularını kullanmasını sağlamak”
Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar 3 3 9 OR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR
İletişim ”
Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı
Çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı
Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli
Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı
24 saat güvenlik elemanı bulundurmalı
Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli
Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde ÇalışanHakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi
Gereğinde beyaz kod çağrısı ve şiddet bildirimi yapılmalı,

” ”
Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlamak
Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak
Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunması
Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmesi
Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak.
Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması
Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapmak”
Çalışanlarla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı;
Öfke, stres gelişme riski 1 2 2 DR 2 2 4 DR 2 2 4 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR
Şiddet görme riski
Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.) 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR
Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.) 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR
Cinsel taciz ( sözel ve ya fiziksel) 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR
ERGONOMİK RİSKLER “İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı
Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması
Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi,
Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi
Park halindeki hasta taşıma araba, sedye vb. frenleri kilitli olarak park edilmesi
Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, ıslak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması,
Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda
‘DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ’
uyarı yazısı ile tanımlanması” “İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda eğitim verilmesini sağlamak
Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesini sağlamak
Kullanılmayan hasta taşıma araba, sedye vb. bölümce belirlenmiş alanda frenleri kilitli olarak park edilmesini sağlamak
Islak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılmasını sağlamak.
Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda ‘DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ’
uyarı yazısı ile tanımlanmasını sağlamak ”
Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine ve ya devrilmesine ve sabitleme yapılamayan eşyaların/malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları 1 3 3 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR
Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR
Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski 1 3 3 DR 2 3 6 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR
Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas-iskelet sistemi hastalıklar 1 2 2 DR 3 2 6 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR
Yapılan boyama ve tamiratlar nedeniyle yüksekten düşme 1 3 3 DR 2 3 6 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR 0 0 0 RY
Birim içi malzemelerin çekilmesi, taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.