Anasayfa / 2013 (sayfa 17)

Yıllık Arşiv: 2013

Kaldırma Araçlarında Güvenlik ve Taşıma Depolamada Güvenlik ile ilgili soru bankası

Kaldırma Araçlarında Güvenlik ve Taşıma Depolamada Güvenlik ile ilgili soru bankası   Soru-1 Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?   a-2 ay            b-3 ay            c-6 ay            d-12 ay   Soru-2 Kaldırma makinası operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir?   a-İndir           b-Kaldır        c-Dur            d-Yürüt   Soru-3 Vinç ile ...

Devamını Oku »

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası Soru-1 Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?   a-Mutajen madde       b-Kanserojen madde              c-Asbest          d-Benzen   Soru-2 Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan, işlerde çalışanların, bu maddelere ...

Devamını Oku »

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası 4857 sayılı İş kanununa göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saat olabilir? Bir cevap seçin. a. 50 b. 55 c. 40 d. 45 Aşağıdakilerden hangisi işçi yükümlülüklerinden biri değildir? Bir cevap seçin. a. İş görme borcu b. İşverenin talimatlarına uyma borcu c. Sadakat borcu d. Rekabet etme borcu İşverenin, işçinin ...

Devamını Oku »

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası   Soru 1 “Havalandırma şekli………..bağlıdır” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?   a. Kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına b. Atıkların nasıl bertaraf edileceğine c. Alevin yanma süresine veya ark süresine d. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarlarına   Cevap.c Soru 2   Aşağıdaki özelliklerden hangisi ...

Devamını Oku »

Kaynak işlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Kaynak işlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası Soru-1 Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az metre olmalıdır? a-1 metre       b-3 metre       c-5 metre       d-7 metre Soru-2 Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir? a-Su               b-Toz            c-Toprak                  d-Yağ Soru-3 Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?   a-4,5              b-7,5              c-8,5              d-9,5 ...

Devamını Oku »

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası Soru-1 Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?   a-Patlayıcı madde b-Tehlikeli madde c-Kimyasal madde d-Kanserojen madde   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?   a-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren ...

Devamını Oku »

Kimyasal Riskler ile ilgili soru bankası

Kimyasal Riskler ile ilgili soru bankası   Soru-1 Toksik    bir    maddeyi    benzerleri    dışında    aşağıdaki    hangi maddelerin yanında depolayamayız? a-Parlayıcı Madde b-Radyoaktif Madde c-Zararlı Madde d-Patlayıcı Madde   Soru-2 Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstruksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin baz alınması gerekli mi?   1  Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma 2 Isı ve duman tahliyesi, drenaj 3 İç yangın ana ...

Devamını Oku »

Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili soru bankası Aşağıdakilerden hangisi Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları kullanmayı gerektiren iş sahalarına örnek olarak gösterilemez? Bir cevap seçin. a. Taşıma ve depolama işleri b. Şantiye alanı ve depolardaki işler c. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi d. Tadilat ve bakım işleri Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre tüm kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili ...

Devamını Oku »

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası Soru-l Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?   a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa b-Teknik Tedbirler yetersizse c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa d-Riskler önlenmişse   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?   a-Gaz ölçüm cihazı                 b-Tabanca                  c-Çizme          d-Sedye   Soru-3 Kişisel koruyucu donanımların ...

Devamını Oku »

Korunma Politikaları ile ilgili soru bankası

Korunma Politikaları ile ilgili soru bankası Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ekipmanlardan biridir? Bir cevap seçin. a. Yatay takılmalı koruyucu b. Otomatik koruyucu c. Ayarlanabilir koruyucu d. İş tulumu Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu kullanım sebeplerinden biri değildir? Bir cevap seçin. a. Üretim verimini arttırmak b. Çalışanı parça, talaş vb. fırlamasından korumak c. Çalışanı elektrik çarpmasından korumak d. Makinenin hareketli aksamına organ ...

Devamını Oku »

Maden İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Maden İşlerinde Güvenlik  ile ilgili soru bankası   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu-Nisan 2005” kapsamına göre kaza sebepleri sıralamasına göre en çok hangi tespit göze çarpmaktadır? Bir cevap seçin. a. Malzeme Düşmesi   b. Düşme   c. Göçük   d. Makine Teçhizat   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş ...

Devamını Oku »

Malzeme Güvenlik Formu ile ilgili soru bankası

Malzeme Güvenlik Formu  ile ilgili soru bankası Soru-1 Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir?   a-Taşıma Tehlikeleri formu b-Ürün Sertifikası formu c-Firma garantisi formu d-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)   Soru-2 Kimyasal madde ...

Devamını Oku »

Motorlu Araçlarda Güvenlik ile ilgili soru bankası

Motorlu Araçlarda Güvenlik ile ilgili soru bankası Aşağıdakilerden hangisi G sınıfı İş makinası ehliyeti kapsamına girmez? Bir cevap seçin. a. Zemin Süpürme Operatörü Ehliyeti b. Finişer (Asfalt Serme) Operatörü Ehliyeti c. Kompaktör Operatörü ehliyeti d. Ekskavatör Operatör Ehliyeti Aşağıdakilerden hangisi motor atölyelerinde çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almamaktadır? Bir cevap seçin. a. Tamirdeki aracın akü (kutup başları) ve ...

Devamını Oku »

Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler ile ilgili soru bankası

Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler ile ilgili soru bankası  Soru-l 1.Sınıf Parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?   a-21 °C          b-38 °C          c-60 °C          d-94 °C   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı katı madde sınıfına girer?   a-Fosfor penta klorür             b-Benzen        c-Metil Alkol              d-Flor   Soru-3 Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer?   a-Fosfor penta klorür             b-Zirkon         c-Asetilen ...

Devamını Oku »

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması ile ilgili soru bankası

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması  ile ilgili soru bankası   Soru-l Aşağıdaki yerlerden hangisi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamına girer?   a-Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler b-Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri c-Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi d-Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı   Soru-2 Yanıcı maddelerin gaz, ...

Devamını Oku »

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ ile ilgili soru bankası

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ ile ilgili soru bankası   Soru-1 Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal tehlike boyutlarından biridir? a-Toplumsal ve çevre koşulları b-Titreşim c-Yaralanma d-Maddi hasar   Cevap a   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi stresin mühendislik yaklaşımlarından biri değildir? a-Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür. b-Stres kişide olan değil, kişiye olandır. c-Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir. d-Disiplinsiz hareketler   Cevap d   Soru-3 İşçinin ...

Devamını Oku »

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası  Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?   a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır   Cevap a   Soru 2 İş kazası ...

Devamını Oku »

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası    Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıları risk çeşitlerinden birisi değildir? a-Biyolojik risk b-Ergonomik risk c-Trafik riski d-Mekanik risk   Cevap c   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinde günümüze kadar yapılan çalışmalarından birisi değildir? a- Sağlık bakım giderlerinin azaldığı, b- Çalışanın moral ve üretkenliğinin arttığı, c-  Sağlık risklerinin azaldığı ...

Devamını Oku »

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası   Soru-1 Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?   a-Tehlike İşareti b-Yasak İşareti c-Tehlike Uyarı İşareti d-Uyarı İşareti   Cevap b   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?   a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler b-Acil kaçış yolları işaretleri c-Yasaklama ve uyarı işaretleri d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri ...

Devamını Oku »

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası  Soru 1 Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı nedir?   Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler İşlerin ayrılmasını belirler   Cevap a   Soru 2 Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?   Sosyal ...

Devamını Oku »