Kaldırma Araçlarında Güvenlik ve Taşıma Depolamada Güvenlik ile ilgili soru bankası

Kaldırma Araçlarında Güvenlik ve Taşıma Depolamada Güvenlik ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

 

a-2 ay            b-3 ay            c-6 ay            d-12 ay

 

Soru-2

Kaldırma makinası operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir?

 

a-İndir           b-Kaldır        c-Dur            d-Yürüt

 

Soru-3

Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

 

a-Sapanlar                   b-Kancalar                 c-Frenler                     d-Halatlar,

 

Soru-4

Rüzgarlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgar hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur?

 

a-40km/h                       b-50 km/h                    c-70km/h                   d-lOOkm/h

 

Soru-5

Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

 

a-1,5                            b-2                                  c-2,5                           d-3

 

Soru-6

İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

 

a-3 m                            b-5 m                              c-8 m                         d-10 m

 

Soru-7

İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 

a-Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı

b-Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı

c-En az iki işaretçiden işaret almalı

d-Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

 

Soru-8

Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

 

a-1                                   b-2                                  c-3                             d-4

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-      B

2-      C

3-      C

4-      B

5-      A

6-      A

7-      C

8-      B

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;  konularina_gore_sorular_Kaldirma_Araclarinda_Guvenlik_ve_Tasima_Depolamada_Guvenlik_8_Soru

 konularina_gore_sorular_Kaldirma_Araclarinda_Guvenlik_Ders_oncesi_Testi
konularina_gore_sorular_KALDiRMA_ARAcLARiNDA_GuVENLiK

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Soru-1

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

 

a-Mutajen madde       b-Kanserojen madde              c-Asbest          d-Benzen

 

Soru-2

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan, işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir defa yenilenmelidir?

 

a-1                 b-2                 c-5                 d-10

 

Soru-3

Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir?

 

a-Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi

b-Kapalı sistemler kullanılması

c-Mühendislik kontrol önlemleri

d-Lokal veya genel havalandırma sistemi

 

Soru-4

Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde, alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

 

a-Kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların, sigara içmeleri, yemeleri ve sıvı içmeleri önlenmelidir

b-Özel koruyucu giyim eşyası verilerek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının aynı yerlerde saklanması için elbise dolabı verilmelidir

c-Uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır

d-Koruyucu araç ve gereçler kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilerek temizlenmelidir

 

Soru-5

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

 

a-5                 b-10               c-20               d-40

 

CEVAP ANAHTARI

1-      A            2- C        3- A        4- B        5- D

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kanserojen_ve_Mutajen_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_5_Soru
konularina_gore_sorular_Kanserojen_ve_Mutajen_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_Yonetmelik10_SORU
konularina_gore_sorular_Kanserojen_ve_Mutajen_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_Yonetmelik_Ders_Sonrasi_Testi

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

4857 sayılı İş kanununa göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saat olabilir?

Bir cevap seçin.

a. 50
b. 55
c. 40
d. 45

Aşağıdakilerden hangisi işçi yükümlülüklerinden biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. İş görme borcu
b. İşverenin talimatlarına uyma borcu
c. Sadakat borcu
d. Rekabet etme borcu

İşverenin, işçinin uğrayabileceği tehlikelere karşı lüzumlu tedbirleri alması gerektiğini, aksi takdirde iş verenin uğranılan zararları tazmin edeceği hususu hangi kanunda belirtilmiştir?

a. Anayasa
b. Ağır ceza kanunu
c. Umumi hıfzıssıhha kanunu
d. Borçlar kanunu

Meydana gelen bir iş kazası işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna kaç iş günü içinde bildirilmelidir?

a. 4
b. 2
c. 1
d. 3

Aşağıdaki kanunlardan hangisinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır?

Bir cevap seçin.

a. Umumi hıfzıssıhha kanunu
b. Medeni kanun
c. İş kanunu
d. Borçlar kanunu

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Sonrası Sınavı

Formun Üstü

4857 sayılı İş kanununa göre hafta tatili en az kaç saat olabilir?

Bir cevap seçin.

a. 24
b. 72
c. 36
d. 48

Aşağıdakilerden hangisi işçi yükümlülüklerinden biridir?

Bir cevap seçin.

a. Yıllık izne çıkma borcu
b. İşverenin talimatlarına uyma borcu
c. Rekabet etme borcu
d. İşini dilediği gibi yapma borcu

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatdır?

Bir cevap seçin.

a. İş göremezlik tazminatı
b. İşverenin işçinin ulaşım masraflarını karşılaması
c. idari tazminat
d. Borçları üstlenme tazminatı

Meydana gelen bir iş kazası işveren tarafından kolluk kuvvetlerine kaç iş günü içinde bildirilmelidir?

Bir cevap seçin.

a. 2
b. 3
c. Derhal
d. 4

Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden biridir?

a. İşçiye prim verme yükümlülüğü
b. İşçiye emekli maaşı ödeme yükümlülüğü
c. İşçinin ailesine barınak sağlama yükümlülüğü
d. Çalıştırmış olduğu işçinin ücretini en geç ayda bir ödeme yükümlülüğü

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kanunlarda_is_Sagligi_ve_Guvenligi_Ders_oncesi_Sinavi

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

 

Soru 1

“Havalandırma şekli………..bağlıdır” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

a. Kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına

b. Atıkların nasıl bertaraf edileceğine

c. Alevin yanma süresine veya ark süresine

d. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarlarına

 

Cevap.c

Soru 2

 

Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir?

 

a. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur

b. Renksiz ve kokusuzdur

c. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür

d. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar

 

Cevap.d

 

Soru 3

 

Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemleri arasında yer almaz?

 

a. Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba türevi cihazlar kullanılmalıdır

b. Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır

c. Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı, mutlaka ikinci kişiler kapalı alan dışında yardımcı olarak bulunmalıdır

d. Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır

 

Cevap.a

 

Soru 4

 

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlar arasında yer almaz?

 

a. Hidrojen siyanür (HCN)

b. Hidrojen sülfür (H2S)

c. Bütan (C4H10)

d. Karbonmonoksit (CO)

 

Cevap.c

 

Soru 5

 

Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlar arasında yer almaz?

a. Metan (Grizu)

b. Lpg

c. Karbondioksit (Siyah gaz veya boğucu gaz)

d. Hidrojen siyanür

 

Cevap.d

 

Soru 6

 

“LPG buharının solunması……sebep olabilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?

 

a. Hafıza bozukluğuna

b. Burun ve boğazda tahrişe

c. Baş ağrısı ve mide bulantısına

d. Baş dönmesine

 

Cevap.a

 

Soru 7

Aşağıdaki gazlardan hangisi, havadaki oksijen oranını düşürerek asfiksi(oksijensiz kalma) oluşturan gazlardan değildir?

 

a. Argon

b. Metan

c. Hidrojen

d. Helyum

 

Cevap.a

 

Soru 8

 

Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir?

 

a. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür

b. Renksiz ve kokusuzdur

c. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar

d. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur

Cevap.c

 

Soru 9

 

Aşağıdakilerden hangisi metan gazı için geçerli değildir?

 

a. Basit boğucu gazlardan olması

b. Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması

c. hafif, renksiz, kokusuz olması

d. Koku alma sinirlerini felce uğratması

 

Cevap.d

 

Soru 10

 

“…..içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat gösterilmelidir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?

a. Çinko

b. Mangan

c. Kurşun

d. Kadmiyum

 

Cevap.b

 

Soru 11

 

İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir.

b.Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.

c.İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır.

d.Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.

 

Cevap.a

 

Soru 12

 

İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.

b.İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecekir.

c.İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.

d.Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

 

Cevap.a

 

Soru 13

 

Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir?

 

a. Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır.

b.Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.

c.Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

d.Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

 

Cevap.a

 

Soru 14

 

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.

b.El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

c. Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.

d.El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir.

 

Cevap.c

 

Soru 15

 

Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a.Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır.

b.Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır.

c.Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır.

d. Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır.

 

Cevap.d

 

 

Soru 16

 

İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a. Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. b.Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

c.Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır.

d.Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

Cevap.a

 

 

Soru 17

 

Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.

b.Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

c.İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.

d.Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.

 

Cevap.a

 

Soru 18

 

El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır.

b.Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.

c.Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.

d.Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.

 

Cevap.a

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_KAPALi_ALANLARDA_cALisMALARDA_GuVENLiK

Kaynak işlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Kaynak işlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Soru-1

Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az metre olmalıdır?

a-1 metre       b-3 metre       c-5 metre       d-7 metre

Soru-2

Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir?

a-Su               b-Toz            c-Toprak                  d-Yağ

Soru-3

Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

 

a-4,5              b-7,5              c-8,5              d-9,5

 

 

Soru-4

Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir?

 

a-Beyaz         b-Mavi          c-Sarı            d-Yeşil

 

Soru-5

Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir?

 

a-Beyaz         b-Mavi          c-Sarı            d-Yeşil

 

Soru-6

Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ültraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Naylon                     b-Pamuklu                  c-Deri              d-Yün

 

Soru-7

Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en az ne kadar sürede yapılmalıdır?

 

a-3 ay            b-6 ay            c-1 yıl            d-5 yıl

 

Soru -8

Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayrı olarak depolanmalıdır?

 

a-1                 b-6                c-10               d-15

 

 

 

Soru-9

Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler işyerinin neresinde olmalıdır?

 

a-Kaynak yapılan yerlere yakın

b-İşyerinin bulunduğu binanın en alt katında

c-İşyerinin bulunduğu binanın baş veya son kısımlarında binadan ayrı bölümlerde

d-İşyerinin bulunduğu binanın en üst katında

 

Soru-10

Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir?

 

a-30°C                     b-40°C                     c-50 °C           d-100 °C

 

Soru-11

Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara en az kaç metredir?

 

a-1 m             b-5 m             c-15 m                      d-20 m

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-      C

2-      D

3-      B

4-      C

5-      B

6-      C

7-      D

8-      B

9-      C

10-  C

11-  C

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kaynak_islerinde_Guvenlik_Ders_oncesi_Testi
konularina_gore_sorular_KAYNAK_isLERiNDE_is_GuVENLigi
konularina_gore_sorular_Kaynak_islerinde_Guvenlik_11_Soru

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Soru-1

Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?

 

a-Patlayıcı madde

b-Tehlikeli madde

c-Kimyasal madde

d-Kanserojen madde

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?

 

a-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır

b-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır

c-Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır

d-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin alt kısmıdır

 

Soru-3

Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme

potansiyeline ne denir?

 

a-Risk            b-Tehlike                 c-Zehirleme              d-Zarar

 

Soru-4

O °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Çok kolay alevlenir madde

b-Kolay alevlenir madde

c-Alevlenir madde

d-Patlayıcı madde

 

Soru-5

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir?

 

a-Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar

b-Maddenin fiyatı ve kalitesi

c-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

d-Maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı

 

 

 

Soru-6

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre Risk değerlendirmesinin yenilenmesi süresi en fazla ne kadardır?

 

a-1 yıl            b-2 yıl            c-3 yıl            d-6 yıl

 

Soru-7

Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir?

 

a-Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması

b-Yeterli havalandırma sistemi kurulması

c-Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması

d-Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi

 

Soru-8

Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte ………………….. uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Kişisel korunma yöntemleri

b-Havalandırma sistemi

c-İkame yöntemi

d-Uygun iş organizasyonu

 

Soru-9

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ……………..hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere

aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Acil eylem planı

b-Risk analizi

c-Patlamadan Korunma dokümanı

d-Etkilenmiş alan planı

 

Soru-10

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,

olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini

yapamaz?

 

a-Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek

b-Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak

c-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak

d- Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek

 

Soru-11

İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-EINECS     b-OSHA        c-ILO            d-WHO

 

Soru-12

“CAS” m Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

b-Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

c-Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

d-Kanserojen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

 

Soru-13

“TWA” in Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama

b-Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer

c-20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı

d-1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

 

Soru-14

Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında

aşağıdakilerden hangisini dikkate alır?

 

I-Üretim teknolojisi

II-Makina seçimi

III-Depolama

 

a-I-II             b-I-III           c-II-III                     d-I-II-III

 

Soru-15

Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin …… hacimde taşma havuzu bulunmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a-1/4 katı                  b-1/3 katı                 c-1/2 katı       d-2 katı

 

CEVAP ANAHTARI

1-      C 2-      A 3-      B 4-      A 5-      B
6-      D 7-      A 8-      A 9-      A 10-   A
11-   A 12-   A 13-   A 14-   A 15-   C

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;   konularina_gore_sorular_Kimyasal_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_15_Soru

Kimyasal Riskler ile ilgili soru bankası

Kimyasal Riskler ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Toksik    bir    maddeyi    benzerleri    dışında    aşağıdaki    hangi maddelerin yanında depolayamayız?

a-Parlayıcı Madde

b-Radyoaktif Madde

c-Zararlı Madde

d-Patlayıcı Madde

 

Soru-2

Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstruksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin baz alınması gerekli mi?

 

1  Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma

2 Isı ve duman tahliyesi, drenaj

3 İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri.

 

a-1,2             b-1,3             c-3,4             d-1,2,3

 

Soru-3

Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?

 

a-Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış

b-Akülü statik elektriğe karşı önlemi alınmış

c-Akülü ve susturuculu

d-Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış.

 

Soru-4

BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır?

 

a-5                 b-6                c-8                 d-9

 

Soru-5

Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur?

 

I-Bulaşma

II-Zehirlenme

IH-Patlama

 

a-I-II             b-II-III                     c-I-II-III                   d-I-III

 

Soru-6

Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Sülfürik asit             b-Nitrik asit    c-Hidroklorik asit       d-Bromik asit

Soru-7

LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Öldürücü doz

b-Öldürücü konsantrasyon

c-Yarılanma zamanı

d-Zehirleme süresi

 

Soru-8

Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?

 

a-3                 b-4                 c-5                 d-6

 

Soru-9

Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz?

 

a-Reaktif maddeler

b-Zehirli maddeler

c-Kanserojen olan maddeler

d-Enfeksiyona neden olanlar maddeler

 

Soru-10

Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?

 

a-2                 b-3                c-4                 d-5

 

Soru-11

Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

 

a-Sinerjik etki             b-Additif etki            c-Antagonizma           d-Potansiyalizasyon

 

Soru-12

Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Kanserojenik Etki

b-İmmunotoksik Etki

c-Teratojenik Etki

d-Allerjen etki

 

Soru-13

Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir

 

a-Hidrojen sülfür        b-Karbon monoksit    c-Karbon dioksit        d-Azot

 

 

Soru-14 Karbon dioksit

 

a-Yanıcıdır         b-Yakıcıdır      c-Zehirlidir               d-boğucudur

 

Soru-15 Hidrojen sülfür,

 

a-Yanıcıdır      b-Yakıcıdır     c-Zehirlidir      d-Boğucudur

 

Soru-16 Pamuk tozu,

 

a-Allerjendir            b-Yakıcıdır         c-Zehirlidir      d-Boğucudur

 

Soru-17

Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur?

 

a-Kan kanseri             b-Omurilik kanseri      c-Katarakt kanseri      d-Kornea yırtılması

 

Soru-18

Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 

a-LEL           b-MAK         c-STEL         d-MSDS

 

Soru-19

Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır?

 

a-Odyometre              b-Anemometre           c-Eksplozimetre          d-Pisikometre

 

Soru-20

Çalışma ortamında, toksik – zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?

 

a-Yerden 10 cm yukarıda

b-Tavandan 10 cm aşağıda

c-Solunum seviyesinde

d-Bel hizasında,

 

Soru-21

Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana

gelen meslek hastalığına ne ad verilir?

 

a-Silikozis      b-Bisinoz       c-Asbestozis              d-Berilliozis

 

 

 

 

 

 

Soru-22

Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyona ne ile ifade edilir?

 

a-Gasfree       b-MSDS        c-STEL         d-MAK

 

Soru-23

Kapalı alan çalışmalarında,

 

a-Nezaretçiye gerek yoktur

b-En az bir nezaretçi olmalıdır

c-İş güvenliği uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir

d-İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir.

 

Soru-24

Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

 

a-Asit üzerine su dökülmemelidir

b-Su üzerine asit dökülmemelidir

c-Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır

d-Asitler plastik kaplara konulmamalıdır

 

Soru-25

Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima,

 

a-Cam kaplar kullanılmalıdır

b-Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır

c-Etiketlenmelidir

d-Plastik şişelere konulmalıdır.

 

Soru-26

Kimyasal depolardan sevkıyat yapılırken,

 

a-Önce gelen önce gider kuralı uygulanır

b-Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

c-Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir

d-Sıranm hiçbir önemi yoktur.

 

Soru-27

Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır?

 

a-2 m             b-1 m             c-90 cm                    d-40 cm

 

 

 

 

Soru-28

Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?

 

a-Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler

b-Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler

c-Parlayıcı madde-Oksitleyici madde

d-Patlayıcı madde- Oksitleyici madde

 

CEVAP ANAHTARI

1-      C 2-      D 3-      D 4-      D 5-      C 6-      B 7-      A
8-      A 9-      D 10-  B 11-  C 12-  C 13-  C 14-  D
15-  C 16-  A 17-  A 18-  B 19-  C 20-  C 21-  B
22-  C 23-  B 24-  A 25-  C 26-  A 27-  C 28-  B

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kimyasal_Riskler_28_Soru
konularina_gore_sorular_Kimyasal_Risk_Etmenleri_Ders_Sonrasi_Testi
konularina_gore_sorular_Kimyasal_Risk_Etmenleri_Ders_oncesi_Sinavi

Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili soru bankası

Aşağıdakilerden hangisi Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları kullanmayı gerektiren iş sahalarına örnek olarak gösterilemez?

Bir cevap seçin.

a. Taşıma ve depolama işleri
b. Şantiye alanı ve depolardaki işler
c. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi
d. Tadilat ve bakım işleri

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre tüm kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.

a. Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır
b. İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır
c. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır
d. Ergonomik gereksinimlerine uygun olması şart değildir

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’in EK II Kişisel Koruyucu Donanım Listesi’nde aşağıda belirtilenlerden hangisi ana kategorilerden biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. El Ve Kol Koruyucuları
b. Bel Ve Boyun Koruyucuları
c. Göz Ve Yüz Koruyucuları
d. Ayak Ve Bacak Koruyucuları

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ’e göre aşağıdaki kategorilerden hangisinin tanımı yanlıştır?

Bir cevap seçin.

a. Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori I olarak sınıflandırılır.
b. “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-0 olarak sınıflandırılır.
c. Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori III olarak sınıflandırılır.
d. Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-II olarak sınıflandırılır.

Aşağıdaki Koruyucu giysilerden hangisi Kategori III içerisine dahil değildir?

Bir cevap seçin.

a. Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
b. Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
c. Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
d. Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kisisel_Koruyucu_Donanimlar_Ders_Sonrasi_Testi

konularina_gore_sorular_Kisisel_Koruyucu_Donanimlar_Ders_oncesi_Testi

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası

Soru-l

Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

 

a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa

b-Teknik Tedbirler yetersizse

c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa

d-Riskler önlenmişse

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?

 

a-Gaz ölçüm cihazı                 b-Tabanca                  c-Çizme          d-Sedye

 

Soru-3

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a-Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı

b-Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı

c-İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı

d-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

 

Soru-4

Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Kullanılma süreleri

b-Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı

c-İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

d-Kişisel koruyucu donanımın kalitesi

 

Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir?

 

a-Bina yıkım işleri

b-Metal çekme fabrikalarında yapılan işler

c-Demiryolu manevra işleri

d-Ergitme ocaklarında yapılan işler

 

 

 

 

 

 

 

Soru-6

Aşağıdaki işlerden hangisinde koruyucu eldiven giyilmemelidir?

 

a-Boru, kalas vb. maddeleri taşırken

b-Torna, pres ve matkap çalıştırırken

c-Düz cam ürünleriyle çalışırken

d-Derin dondurucu odalarda çalışırken

 

Soru-7

Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Gürültü Azaltma Oranı

b-Kulak Koruyucusu Tipi

c-Emniyet Faktörü

d-Kulak koruyucusu Standardı

 

Soru-8

Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

b-Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

c-Yüzü ve kulağı korumak ,

d-kaynak ışınlarından gözü korumak

 

Soru-9

11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır?

 

a-Spor ekipmanı

b-Portatif gaz ölçüm cihazı

c-Çelik burunlu ayakkabı

d-Bekçi üniforması

 

Soru-10

Kişisel koruyucu donanımlarda aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

 

a-Ek risk yaratmamalı

b-Koşullara uygun olmalı

c-Kullananın sağlık durumuna uygun olmalı

d-Kullanan kişiye özel olmalı

 

Soru-11

Yaptığı etkiye göre Karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

 

a-Basit boğucular                   b-Kimyasal boğucular                                                                  c-Tahriş ediciler               d-Sistemik zehirler

 

Soru-12

İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?

 

a-P2               b-P3              c-FFPl                     d-FFP2

 

Soru-13

Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?

 

a-Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli

b-Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli

c-Her iki ayağa ayakkabı giyilip denenerek seçilmeli

d-Sabah vakitlerinde denerek seçilmeli

 

Soru-14

Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir?

 

a-Nitril          b-Deri           c-Neopren                d-PVC

 

Soru-15

Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır?

 

a-Cam kesme işleri

b-Boru kalas taşıma işleri

c-Torna ve matkap tezgahında yapılan işlerde

d- Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda

 

Soru-16

Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

 

a-550kg        b-750kg        c-1150kg       d-2050 kg

 

Soru-17

Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere aşağıdaki çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

 

a-      Ankraj hattı üzerindeki kılavuz tip düşmeyi önleme sistemleri

b-      Askı sistemleri

c-      Kurtarma sistemleri

d-     Çalışma alanını sınırlayan sistemler

 

Soru-18

Kafa koruyucularından olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullanıcının kafası ile baret arasında oluşabilecek şokları absorblayacak bir iç koruma sağlaması için kullanıcının başından ne kadar emniyetli bölge yaratacak şekilde asılı olmalıdır?

 

a-1,54-2,00 cm           b-2,54-3,18 cm           c-3,5-4,22 cm             d-4,5-5,11 cm

 

Soru-19

Aşağıdaki baretletlerden hangisi 30000 voltluk yüksek elektrik voltajına karşı koruma sağlayan hizmet sınıfına girer?

 

a-A                b-B                c-C                d-D

 

Soru-20

Yüz siperlerinin aşağıdakilerden hangisinde kullanılması uygun değildir?

 

a-Ağır parça darbelerine karşı                                   b-Öğütme işlerinde

c-Sıcak ve korrozif malzemeyle çalışmalarda            d-Taşlama işlerinde

 

Soru-21

Göz koruyucu seçiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

a-Özel işyeri tehlikeleri tanımlanmalıdır

b-Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir

c-İşyeri Tehlikelerine Göre Göz ve Yüz Koruyucusu Seçimi Tablosundan koruyucu seçilmelidir

d-Radyan Enerjiye Karşı Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan filtre seçimi yapılmalıdır

 

Soru-22

Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

b-Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri

c-Şantiye alanı ve depolardaki işler

d Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları

 

Soru-23

Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Taş yontma ve taş işleme işleri

b-Bina yıkım işleri

c-Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi

d-Konserve yiyeceklerin paketlemesi işler

 

Soru-24

Yağ akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş  elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

 

a-yünlü          b-pamuklu               c- keten          d-deri

 

 

 

 

Soru-25

Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiselerde öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

 

a-Cepsiz olmalı

b-Güç yanan malzemeden olmalı

c-Tulum şeklinde tek parça olmalı

d-Vücudu sıkıca sarmalı

 

Soru-26

Amonyak, formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda kullanılacak olan filtrenin harf kodu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-B-P3           b-E-P3           C-K-P3           d-ABEK-P3

 

Soru-27

Yaptığı etkiye göre Amonyak gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

 

a-Basit boğucular

b-Kimyasal boğucular

c-Tahriş ediciler

d-Sistemik zehirler

 

 

Soru-28

Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer?

 

a-Propan        b-Hidrojesülfür        c-Ozon           d-Karbonsülfür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-      B

2-      C

3-      C

4-      D

5-      A

6-      B

7-      A

8-      B

9-      C

10-  D

11-  A

12-  B

13-  D

14-  B

15-  C

16-  C

17-  D

18-  B

19-  A

20-  A

21-  A

22-  A

23-  B

24-  B

25-  B

26-  D

27-  C

28-  D

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kisisel_Koruyucu_Donanimlarin_isyerlerinde_Kullanilmasi_Hakkinda_28_Soru

Korunma Politikaları ile ilgili soru bankası

Korunma Politikaları ile ilgili soru bankası

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ekipmanlardan biridir?

Bir cevap seçin.

a. Yatay takılmalı koruyucu
b. Otomatik koruyucu
c. Ayarlanabilir koruyucu
d. İş tulumu

Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu kullanım sebeplerinden biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. Üretim verimini arttırmak
b. Çalışanı parça, talaş vb. fırlamasından korumak
c. Çalışanı elektrik çarpmasından korumak
d. Makinenin hareketli aksamına organ kaptırmanın engellenmesi

Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu sınıflandırmalarından biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. Elektrikli koruyucular
b. Elektronik koruyucular
c. Şarjlı koruyucular
d. Mekanik Koruyucular

Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biridir?

Bir cevap seçin.

a. Tecrit etmek
b. Üretim yöntemini değiştirmek
c. Kişisel koruyucu ekipman
d. Makine Koruyucuları

Aşağıdakilerden hangisi korunma politikaları ile ilgili doğru sıralamadır?

Bir cevap seçin.

a. 1-Kişiye Yönelik Koruma 2-Ortama Yönelik Koruma 3-Kaynağında kontrol altına alma
b. 1-Kaynağında kontrol altına alma 2-Ortama Yönelik Koruma 3-Kişiye Yönelik Koruma
c. 1-Kaynağında kontrol altına alma 2-Kişiye Yönelik Koruma 3-Ortama Yönelik Koruma
d. 1-Ortama Yönelik Koruma 2-Kaynağında kontrol altına alma 3-Kişiye Yönelik Koruma

Korunma Politikaları Ders Sonrası Testi

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ekipmanlardan biridir?

Bir cevap seçin.

a. İş tulumu
b. Ayarlanabilir koruyucu
c. Otomatik koruyucu
d. Yatay takılmalı koruyucu

Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu kullanım sebeplerinden biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. Makinenin hareketli aksamına organ kaptırmanın engellenmesi
b. Çalışanı parça, talaş vb. fırlamasından korumak
c. Üretim verimini arttırmak
d. Çalışanı elektrik çarpmasından korumak

Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu sınıflandırmalarından biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. Elektronik koruyucular
b. Mekanik Koruyucular
c. Şarjlı koruyucular
d. Elektrikli koruyucular

Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biridir?

a. Tecrit etmek
b. Üretim yöntemini değiştirmek
c. Makine Koruyucuları
d. Kişisel koruyucu ekipman

Aşağıdakilerden hangisi korunma politikalarından biri değildir?.

a. Makineye Yönelik Koruma
b. Kişiye Yönelik Koruma
c. Kaynağında kontrol altına alma
d. Ortama Yönelik Koruma

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Korunma_Politikalari_Ders_oncesi_Testi

Maden İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Maden İşlerinde Güvenlik  ile ilgili soru bankası

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu-Nisan 2005” kapsamına göre kaza sebepleri sıralamasına göre en çok hangi tespit göze çarpmaktadır?

Bir cevap seçin.

a. Malzeme Düşmesi  
b. Düşme  
c. Göçük  
d. Makine Teçhizat  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu-Nisan 2005” kapsamına göre Organizasyon, Gözetim ve Genel Çalışma Şartları sıralmasına göre en çok hangi tespit göze çarpmaktadır?

Bir cevap seçin.

a. İşçilerin sağlık raporları yoktur / Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ndeki örneğine uygun değildir.  
b. İş makinesi operatörlerinin ehliyeti yoktur.  
c. İşçilere eğitim verilmemiştir.  
d. İşçilere çelik burunlu ayakkabı, baret, toz maskesi verilmemiştir. Kişisel koruyucuların kullanımı yetersizdir.  

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan işyerleri yürürlülük tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde bu yönetmeliğin ekinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır.?

Bir cevap seçin.

a. 1 Yıl  
b. 30 Gün  
c. 2 Yıl  
d. 90 Gün  

Yüksekliği … m ve eğimi … dereceden fazla olan şevlerde, kavlak sökümü çalışmalarında işçilere emniyet kemeri, baret, emniyet ayakkabısı vb. kişisel koruyucular muhakkak kullandırılmalıdır. Boşluğa sırası ile ne gelmelidir?

Bir cevap seçin.

a. 10,30  
b. 5,30  
c. 5,15  
d. 10,15  

Aşağıdakilerden hangisi Alternatif Maden İşletme Yöntemleri arasında yer almaz?

Bir cevap seçin.

a. Solüsyon Madenciliği  
b. Deniz Dibi Madenciliği  
c. Ara Katlı Göçertme Yöntemi  
d. Yeraltı Gazlaştırma Yöntemleri  

Maden İşlerinde Güvenlik Ders Sonrası Testi (Yenilenmiştir)

 

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu-Nisan 2005” kapsamında Organizasyon, Gözetim ve Genel Çalışma Şartları sıralamasına göre diğerlerine nazaran daha az ortaya çıkan tespittir?

Bir cevap seçin.

a. İşçilere iş elbisesi verilmemiştir.  
b. Güvenlik yönergeleri bulunmamaktadır.  
c. Kuyu dibi ile kuyu başı arasında uygun işaretleşme sistemi yoktur.  
d. İş makinesi operatörlerinin ehliyeti yoktur.  

İşveren, ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını ve ciddi tehlikeli olayları en geç … iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. Boşluğa ne gelmelidir?

a. 15  
b. 30  
c. 5  
d. 2  

Ocak Havasında Oksijen % …’dan Az, Metan % …’den fazla, Karbondioksit % …’den fazla ve diğer Tehlikeli Gazlar bulunan Yerlerde Çalışma Yapılmamalıdır.Boşluğa sırası ile ne gelmelidir?

Bir cevap seçin.

a. 21; 1; 1  
b. 19; 2; 0.5  
c. 19; 2; 1  
d. 21; 2; 0.5  

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre aşağıdakiler hangisi doğru olamaz?

Bir cevap seçin.

a. İşçilerin işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılacaktır.  
b. İşveren, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulunduracaktır.  
c. Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda, işverenlerden sadece biri sorumludur.  
d. Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır.  

Aşağıdakilerden hangisi Yeraltı Maden Üretim Yöntemleri arasında yer almaz?

Bir cevap seçin.

a. Sondaj ile Üretim Yöntemleri  
b. Dolgulu Yöntemler  
c. Ambarlı Kazı Yöntemi  
d. Uzun Ayak Üretim Yöntemi  

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Maden_islerinde_Guvenlik_Ders_oncesi_Testi

Malzeme Güvenlik Formu ile ilgili soru bankası

Malzeme Güvenlik Formu  ile ilgili soru bankası

Soru-1

Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir?

 

a-Taşıma Tehlikeleri formu

b-Ürün Sertifikası formu

c-Firma garantisi formu

d-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

 

Soru-2

Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R) sembolü neyin kısaltmasıdır?

 

a-Güvenlik tavsiyeleri

b-Kullanım şartları

c-Risk durumları

d-Maddenin bozunma özellikleri

 

Soru-3

Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır?

 

a-Güvenlik tavsiyeleri

b-Kullanım şartları

c-Risk durumları

d-Maddenin bozunma özellikleri

CEVAP ANAHTARI

1-D      2- C     3- A

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

 konularina_gore_sorular_Malzeme_Guvenlik_Formu_3_Soru

Motorlu Araçlarda Güvenlik ile ilgili soru bankası

Motorlu Araçlarda Güvenlik ile ilgili soru bankası

Aşağıdakilerden hangisi G sınıfı İş makinası ehliyeti kapsamına girmez?

Bir cevap seçin.

a. Zemin Süpürme Operatörü Ehliyeti
b. Finişer (Asfalt Serme) Operatörü Ehliyeti
c. Kompaktör Operatörü ehliyeti
d. Ekskavatör Operatör Ehliyeti

Aşağıdakilerden hangisi motor atölyelerinde çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almamaktadır?

Bir cevap seçin.

a. Tamirdeki aracın akü (kutup başları) ve şarj kablosu sökülmemeli
b. Krikoya alınmış araçlar sehpalanmadıkça altına girilmemeli (mümkünse hidrolik liftler kullanılmalı),
c. Motor çalışırken vantilatör, volan vb. hareketli parçalardan uzak durulmalı,
d. Kapalı (havalandırması olmayan) mekanlarda egzoz muayenesi yapılmamalı (egzoz gazlarını emen tertibat bulunmalı),

Aşağıdakilerden hangisi vinç operatörünün sorumlulukları arasında yer alır?

Bir cevap seçin.

a. Çalışma alanındaki gerekli tedbirler yalnızca operatörün insiyatifindedir
b. Operatör makineyi kuracağı ortamı belirleme özgürlüğüne sahiptir
c. Operatör makine içerisindeki yük kaldırma cetvelini kullanmayı (okumayı) öğrenmelidir
d. Operatör makine başında hiç ayrılmadan sürekli durmak zorundadır

Vinçlerin periyodik kontrolü hangi standartlar kapsamında yapılmaktadır?

Bir cevap seçin.

a. TS 10219 Kaldırma ve tasıma makineleri-vinçler muayene ve deney metotları
b. TS 10119 Kaldırma ve tasıma makineleri-vinçler muayene ve deney metotları
c. TS 10216 Kaldırma ve tasıma makineleri-vinçler muayene ve deney metotları
d. TS 10116 Kaldırma ve tasıma makineleri-vinçler muayene ve deney metotları

Aşağıdakilerden hangisi motor atölyesinde en sık rastlanan kazaların sebepleri arasında yer almaz?

Bir cevap seçin.

a. Kapalı yerlerde çalıştırılan motordan çıkan egzozdan zehirlenme
b. Kaporta boyama sırasında boya zehirlenmeleri
c. Motor yenilemesi sırasında el aletlerinin yanlış kullanılması
d. Engebeli bir yüzeye takılarak düşme

Motorlu Araçlarda Güvenlik Ders Sonrası Testi

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi forklift, loder. greyder, dozer, vinç ve benzeri araçların sürücülerinin eğitim sonrası sertifikalarını veren kurum veya kuruluşlar arasında yer almaz?

Bir cevap seçin.

a. Karayolları Genel Müdürlüğü
b. Millî Eğitim Bakanlığı
c. Makine Mühendisleri Odaları
d. İnşaat Mühendisleri Odaları

 

Forklift ile aşağıdaki hizmetlerden hangisi yapılamaz?

Bir cevap seçin.

a. Boşaltma
b. Taşıma
c. Yükleme
d. İtme-Çekme

 

Kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlemlerinde kullanılan iş makinaları aşağıdakilerden hangisidir?

Bir cevap seçin.

a. Dozer
b. Greyder
c. Kazıcı Yükleyici
d. Zemin süpürme makinası

 

İş makinesi operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine açık yollarda makine kullanılamaz. Taşıt trafiğine açık olan yollarda makineyi kullanmak için hangi sınıf ehliyet almak gereklidir?

Bir cevap seçin.

a. E
b. G
c. D
d. C

Aşağıdakilerden hangisi G sınıfı ehliyetli İş makinaları kapsamına girmez?

Bir cevap seçin.

a. Kazıcı Yükleyici (Loader)
b. Ekskavatör
c. Vibratör
d. Beton pompası

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Motorlu_Araclarda_Guvenlik_Ders_oncesi_Testi
konularina_gore_sorular_MOTORLU_ARAcLARDA_GuVENLiK

Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler ile ilgili soru bankası

Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler ile ilgili soru bankası 

Soru-l

1.Sınıf Parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-21 °C          b-38 °C          c-60 °C          d-94 °C

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı katı madde sınıfına girer?

 

a-Fosfor penta klorür             b-Benzen        c-Metil Alkol              d-Flor

 

Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer?

 

a-Fosfor penta klorür             b-Zirkon         c-Asetilen       d-Karbon Sülfür

 

Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı gazdır?

 

a-Karpit          b-Zirkon          c-Asetilen       d-Metil Alkol

 

Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler sınıfına girer?

 

a-Grafıt           b-Nişasta         c-Karbon sülfür          d-Kükürt

 

Soru-6

Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre tasnif edildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez?

 

a-Katı Madde Patlamaları

b-Toz Patlamaları

c-Sıvı Maddeler Patlamaları

d-Basınç Patlamalarına

 

Soru-7

Elektrostatik yük oluşumu ve boşalması aşağıdaki durumlardan

hangisinde oluşur?

 

a-Sıvının düşük hızla bir tanka boşaltılması

b-Toz halindeki maddelerin büyük kap veya silolara doldurulması

c-Toz halindeki maddelerin pnomatik naklinin izolesiz boru içinde yapılması

d-Sıvının iletken boruda hızla nakli

 

CEVAP ANAHTARI

1-      B

2-      A

3-      D

4-      C

5-      C

6-      C

7-      B
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Parlayici_ve_Patlayici_Maddeler_7_Soru

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması ile ilgili soru bankası

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması  ile ilgili soru bankası

 

Soru-l

Aşağıdaki yerlerden hangisi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamına girer?

 

a-Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler

b-Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri

c-Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi

d-Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı

 

Soru-2

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlara genel olarak ne denir?

 

a-Patlayıcı ortam        b-Yanıcı ortam           c-Parlayıcı ortam        d-Alevlenici ortam

 

Soru-3

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelerden hangisine birinci önceliği vermelidir?

 

a-Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek

b-Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek

c-Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak

d-Patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirler almak

 

Soru-4

Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a-Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı

b-Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

c-Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü

d-Sadece patlayıcı ortamların oluşabileceği yerler

 

Soru-5

Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan önceden açılmış olan işyerleri, işyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirecekleri en son tarih hangisidir?

 

a-27 Aralık 2006        b-30 Haziran 2005      c-27 Aralık 2005        d-30 Haziran 2006

 

Soru-6

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler hangi bölgeye girer?

 

a-0                 b-1                 c-2                 d-3

Soru-7

Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortanı oluşabilecek yerler aşağıdaki bölgelerden hangisine girer?

 

a-10               b-20               c-30               d-40

 

Soru-8

Patlayıcı ortam oluşabilecek gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için Bölge 0 veya Bölge 20 deki tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kategorilerden hangisine göre seçilmelidir?

 

a-Kategori 0 ekipman

b-Kategori 1 ekipman

c-Kategori 1 veya 2 ekipman

d-Kategori 1, 2 veya 3 ekipman

 

Soru-9

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen uyarı işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir?

 

a-Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı

b-Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı

c-Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı

d-Daire şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı

 

Soru-10

Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem aşağıdakilerden hangisine göre olmalıdır?

 

a-En yüksek riske uygun

b-Parlayıcı maddeye uygun

c-Yanıcı gaza uygun

d-Patlayıcı toza uygun

 

 

 

Cevap ANAHTARI

 

1-      D

2-      A

3-      A

4-      D

5-      A

6-      A

7-      B

8-      B

9-      A

10-  A
Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;  konularina_gore_sorular_Patlayici_Ortamlarin_Tehlikelerinden_calisanlarin_Korunmasi_Hakkinda_10_Soru

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ ile ilgili soru bankası

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal tehlike boyutlarından biridir?

a-Toplumsal ve çevre koşulları

b-Titreşim

c-Yaralanma

d-Maddi hasar

 

Cevap a

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi stresin mühendislik yaklaşımlarından biri değildir?

a-Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür.

b-Stres kişide olan değil, kişiye olandır.

c-Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir.

d-Disiplinsiz hareketler

 

Cevap d

 

Soru-3

İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini karşılama düzeyi, streste hangi etkileşme kuramında yer alır?

a-İstem ve denetim modeli

b-Kişi-Çevre uygunluğu kuramı

c-Değer biçme kuramı

d-Başa çıkma kuramı.

 

Cevap b

 

Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonları arasında yer almaz?

a-Akıl Sağlığı

b-Vücuttaki yalan mekanizması

c-Fiziksel sonuçlar

d-Davranışsal sonuçlar

 

Cevap b

 

Soru-5

Stres reaksiyonlarından olan kalp-dolaşım sistemi bozukluklarının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-Sigara ve içki içme

b-Kötü Beslenme

c-Spor yapmama

d-Yalan söyleme

 

Cevap d

Soru-6

Aşağıdaki maddelerin hangileri davranış bozukluğuna neden olmaktadır?

a-Meyve

b-Yemek yemek.

c-Uyuşturucu kullanmak.

d-KKD Kullanılmaması

 

Cevap c

 

Soru-7

 

İş Hayatında depresyona aşağıdaki olaylardan hangisi neden olur?

a-İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi

b-İşte sorumluluk almak.

c-İşi Disiplinli yapmak.

d-Yanlış yapmak.

 

Cevap a

 

Soru-8

 

Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığın gruba özgü nedenlerinden biridir?

 

a. Aşırı düşük kişisel iş standartları

b. Aileden uzak olma

c. Yetersiz sözel beceri

d. Fiziksel hastalıklar ve engeller

 

Cevap b

 

 

Soru-9

 

Aşağıdakilerden hangisi stresin nedenlerinden biri değildir?

.

a. Kendine yeterlilikten bağımlı hale gelmek

b. İzole yaşamdan birbirine bağlı yaşama geçiş

c. Kentsel yaşamdan kırsal yaşama geçiş

d. Durağan yaşamdan değişken yaşama geçiş

 

Cevap c

 

Soru-10

 

Aşağıdakilereen hangisi işyerindeki stres sebeplerininden biri değildir?

 

a. Sorumluluk alma

b. Kişiler arası çatışmalar

c. Yoğun iş yükü

d. Bireysel Motivasyon

 

Cevap d

 

Soru-11

 

İş yükü – kontrol – sosyal destek modelinde hangi şartlarda yüksek iş gerilimi meydana gelir?

 

a. Yüksek karar serbestliği – Yüksek psikososyal iş yükü

b. Düşük karar serbestliği – Düşük psikososyal iş yükü

c. Düşük karar serbestliği – Yüksek psikososyal iş yükü

d. Yüksek karar serbestliği – Düşük psikososyal iş yükü

 

Cevap c

 

Soru-12

 

Aşağıdakilerden hangisi psikoosyal kuramsal modellerden biridir?

 

a. Khun-Tucker modeli

b. Ergonomik işyeri tasarımı modeli

c. Optimizasyon modeli

d. Çaba-ödül uyumsuzluğu modeli

 

Cevap d

 

 

Soru-13

 

Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığın kişiye ait nedenlerinden biridir?

 

a. Aşırı tehlike

b. Aile krizleri

c. Alkol ve uyuşturucu sorunları

d. İşe yerleştirme hataları

Cevap c

 

 

Soru-14

 

Aşağıdakilerden hangisi stres belirtisi değildir?

 

a. Bunalım, gerginlik

b. Düzenli yaşama

c. Anlamlı şeylerin anlamsız gelmesi

d. Bir şey yapmak istememe

 

Cevap b

 

Soru-15

 

Aşağıdakilereen hangisi stresi yönetmenin yollarından biri değildir?

 

a. Kendine güven

b. Mizah yeteneği

c. İçe kapanma

d. Duruma verilen önemi azaltmak

Cevap c

 

Soru-16

 

Çaba – Ödül uyumsuzluğu modelinde hangi şartlarda iş stresi meydana gelir?

 

a. İşyeri fiziksel koşullarının kötüleşmesi

b. Çaba gösterirlerken bunun karşılığında statülerinin olumlu yönde değişmemesi

c. Kendini adamama

d. Şirket içi çatışmalar

 

Cevap b

Soru-17

 

İş yükü – kontrol – sosyal destek modelinde hangi şartlarda düşük iş gerilimi meydana gelir

            a. Yüksek karar serbestliği – Düşük psikososyal iş yükü

b. Yüksek karar serbestliği – Yüksek psikososyal iş yükü

c. Düşük karar serbestliği – Yüksek psikososyal iş yükü

d. Düşük karar serbestliği – Düşük psikososyal iş yükü

Cevap a

 

Soru-18

 

Aşağıdakilerden hangisi kişisel stres yönetimlerinden biri değildir?

a.Çay, kahve ya da sigara ile konsantrasyonu artırma

b.Olumlu davranış değişiklikleri

c.Gevşeme

d.Egzersiz

 

Cevap a

 

 

Soru-19

 

Aşağıdakilerden hangisi strese bağlı insan vücudunda ortaya çıkan fiziksel sorunlardan değildir?

a. Vücut direncindeki artışa bağlı mikrobik hastalıklara dayanıklılık

b.Mide-bağırsak şişkinlikleri

c.Depresyon

d.Uyku bozuklukları

 

Cevap a

 

Soru-20

 

Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir?

a.Değişmez çalışma saatleri

b. Liyakate uygun yükselme olanağı

c.Monoton iş

d.Vardiyalı çalışma

 

 

Cevap b

 

Soru-21

 

Hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan nedenlerden değildir?

a.Kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği

b.Ekip çalışması

c.Çalışanın iş üzerinde denetiminin olmaması

d.Çalışanlar arasındaki rol belirsizliği

 

Cevap b

 

Soru-22

 

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres yönetimlerinden biri değildir?

a. Esnek çalışma programı

b.İş güvencesinin ortadan kaldırılması

c.Çalışanın örgüt içi bilgi akışına katılımı

d.İşçinin işini denetleyebilmesi

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_PSiKOSOSYAL_RiSK_ETMENLERi

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

 

a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır

b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır

c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır

d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır

 

Cevap a

 

Soru 2

İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

 

a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku

b-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

c-Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukuku

d-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

 

Cevap c

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünen maliyetler arasında yer almaz?

 

a-İşin durması

b-Sigorta ödemeleri

c-Mahkeme masrafları

d-Kişide sonradan oluşacak sakatlık

 

Cevap d

 

Soru 4

İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a-Yasal nedenler

b-Etik nedenler

c-Finansal nedenler

d-Ruhsal nedenler

 

Cevap d

 

 

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz?

 

a-Önleme politikası

b-İş birliği yapılması

c-Çalışanların katılımı

d-Kazalara müdahale edilmemesi

 

Cevap d

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

 

a-Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma

b-Tesis varlıklarının zarar görmesi

c-Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller

d-Yaralanmalar ve hastalıklar

 

Cevap a

 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

 

a-Tehlikelerin tanımlanması

b-Tehlikelere önlem alınmaması

c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

 

Cevap b

 

Soru 8

Risk nedir?

 

a-Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir

b-Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi

c-Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır

d-Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır.

 

Cevap a

 

Soru 9

Risk matrisinde Çok yüksek olasılığı hangi frekansta ne zaman yapılmaktadır?

 

a-Her gün olduğunda

b-Haftada bir olduğunda

c-Ayda bir olduğunda

d-Üç ayda bir olduğunda

 

Cevap a

 

Soru 10

Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

 

a-Tedavi gerekir, sürekli iş göremezlik

b-Hafif yaralanma, tedavi gerekir

c-Ölüm, yaralanma, meslek hastalığı

d-İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

 

Cevap c

 

Soru 11

Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?

 

a-Dikkate değer risk

b-Kabul edilebilir risk

c-Kabul edilemez risk

d-Öngörülen risk

 

Cevap c

 

Soru 12

Risk faktörünün hesaplanması neye göre yapılır?

 

a-Risk faktörlerinin toplanıp şiddetle çarpılmasıyla

b-Şiddetin olasılığa bölünmesiyle

c-Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla

d-Olasılık ve şiddetin çarpılmasıyla

 

Cevap d

 

Soru 13

Risk analizinde kararlaştırılan önlemlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a-Bir eylem planı yapılması ve bir takvim oluşturulması

b-Eylem planının her bir safhasının görevlileri belirlenmeli

c-Eylem planında zorlanılan durumla karşılaşıldığında askıya alınmalı

d-Belirlenen eylem planının uygulamaya konulması

 

Cevap c

 

Soru 14

Tehlike – Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya çıkabilir.

b) Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya çıkabilir.

c) Birden çok tehlikelerden bir risk çıkabilir.

d) Bir riskin bir tek kontrol yöntemi vardır.

 

Cevap b

 

Soru 15

Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 89/ 655 EEC  İş Ekipmanları Direktifi

b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi

c) 89/392 EEC Ana direktif

d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif

 

 

Soru 16

 

Kuruluşlarda Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir?

 

a) İşe başlama aşamasında,

b) İş kazası, meslek hastalığı, olay  sonrasında,

c) Bakım sonrası dönemde,

d) Düzenli aralıklarla,

Cevap c

 

Soru 17

 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

a) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır.

b) Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir.

c) Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir.

d) Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır.

Cevap d

 

 

 

 

Soru 18

 

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerinden değildir?

a) Ön  belirti göstermeyenler,

b) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler,

c) Sürekliliği  olmayan durum ve davranışlar,

d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler,

Cevap b

 

Soru 19

Ürünler üzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Ürünlerin kaliteli olduğunu gösterir

b) Ürünlerin insan can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder,

c) Ürünlerin çevreye zarar vermeyeceğini anlatır,

d) Ürünlerin bitki ve hayvan varlığı zarar vermeyeceğini gösterir,

Cevap a

 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

 

a) Her türlü iş makinaları ve parçaları,

b) İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,

c) İşyerindeki üretim makinalarını,

d) Elektrikle çalışan makina ve tezgahları,

Cevap b

 

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi  imalatçıların güvenlikle ilgili sorumluluklarından birisi değildir?

a) Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,

b) Kullanıcıların iş başında eğitimi,

c) Ürünlerin uygun şekilde işaret ve etiketlenmesi,

d) Ürünlerin işletme talimatlarının hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,

Cevap b

 

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin imalatçıları tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme talimatlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

 

a) Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerleri,

b) Makinanın önceden belirtilen şekilde kullanılması,

c) İşletmeye alma prosedürleri

d) İmalat amacı dışında nasıl kullanılması gerektiği,

Cevap d

 

 

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi imalatçıların sorumluluklarından biri değildir?

 

a) Tasarımda yapısal güvenlik tedbirlerini almak,

b) Kapsam alanındaki ürünlere prosedür gereği CE sertifikası temin etmek,

c) İmalatta muhtemel riskleri değerlendirmek,

d) Pazarlama esnasında kullanıcılara özel olarak ürün tanıtımı yapmak,

 

Cevap d

 

Soru 24

Risk aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir?

 

I-Meydana gelme olasılığı

II-Meydana gelme süresi

IH-Zarar verme derecesi

IV-Zarar verme süresi

 

a-I-III            b-I-II             c-II-IV                     d-I-IV

Cevap a

 

Soru 25

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

 

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V-İzleme ve tekrar etme

 

a-I-II-III-IV-V

b-II-I-lV-III-V

c-I-III-II-V-IV

d-II-IH-I-IV-V

Cevap b

 

Soru 26

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün hangisinden başlanmalıdır?

 

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V- İzleme ve tekrar etme

 

a-I                 b-II               c-III              d-IV

Cevap b

 

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

 

a-OHSAS 18001        b-ISO 14001              c-HAZOP       d-BS8800

Cevap c

 

Soru 28

Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?

 

1-Elimine et

2-Tehlikeli ortamı izole et

3-Daha zararsız ile değiştir

4-Kişisel koruyucu kullan

5-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır

 

a-1,2,3,4,5

b-2,1, 5, 3, 4

c-2,1, 3, 5,4,

d-1,3,2,5,4

Cevap d

 

Soru 29

3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir preste dakikada 60 stok yapıyorsa günde on saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?

 

a-1                 b-10               c-2                 d-20

Cevap d

 

Soru 30

Kabul edilebilir risk seviyesi ihtimal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Milyonda bir

b-Binde bir

c-Onda bir

d-Altıda bir

 

Cevap a

 

 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodlarından biri değildir?

 

a. Fine Kinney

b. Finansal analiz

c. Hata ağacı analizi

d. Kaza sonuç analizi

Cevap b

 

Soru 32

ISG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur?

 

a. ISO 14000

b. TS 18001

c. ISO 9001

d. EN 1628

Cevap b

 

Soru 33

İSG tehlikelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

 

a. Şirket bilançosu ve gelir tablosu

b. Sektör istatistikleri

c. Yasal mevzuat

d. Şirket istatistikleri

Cevap a

 

Soru 34

Risk değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Her tehlikenin olasığı hesaplanır

b. Riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir

c. Tehlikeler tanımlanır

d. Risk ile olasılığın çarpımı tehlikenin şiddetini verir

Cevap d

 

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

 

a. Her zaman doğru olarak algılanır

b. Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer

c. Önem seviyesi zaman içinde düşer

d. Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır

 

Cevap c

 

 

Soru 36

Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

a. Hiçbiri

b.Katılım hakkı

c.Kayıtlara ulaşabilme

d.Kuralların önceden belirlenmesi

Cevap a

 

Soru 37

Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

a.%4

b.%6

c.%8

d. %2

Cevap d

 

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?

a.Çalışanların Katılımı

b.Tespit Bazlı Reaktif

c.Koruma Önleme Anlayışı

d. Uzman Katkısı Sağlanması

Cevap b

 

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?

a.Muhtemel kaybın miktarı

b.Kaybetme ihtimali

c.Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali

d. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir

Cevap d

 

Soru 40

Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?

a.Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

b. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür   c.Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır

d.Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_RiSK_YoNETiMi_VE_DEgERLENDiRMESi

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası 

 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıları risk çeşitlerinden birisi değildir?

a-Biyolojik risk

b-Ergonomik risk

c-Trafik riski

d-Mekanik risk

 

Cevap c

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinde günümüze kadar yapılan çalışmalarından birisi değildir?

a- Sağlık bakım giderlerinin azaldığı,

b- Çalışanın moral ve üretkenliğinin arttığı,

c-  Sağlık risklerinin azaldığı

d-Kazaların giderek artması

 

Cevap d

 

Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığının değerlendirme unsurlarından biridir?

a-Çalışanın işe girişte periyodik muayenelerinin yapılması.

b-Kazalardan çalışanların sorumlu tutulması.

c-Personele yeterli KKD verilmesi

d-Makinelerin bakımlarının yapılması.

 

Cevap a

 

Soru-4

Çalışmada İş Çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir?

a-Kaygan zeminlerin giderilmesi

b-Forklift yollarının belirlenmesi

c-Giriş çıkışların belirlenmesi

d-Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi

 

Cevap d

 

Soru-5

İkincil korumada amaç nedir?

a-Sağlığı geliştirme

b-Hastalıkların önlenmesi

c-Risk analizi yapmak

d-Eksersiz ve fitnes

 

Cevap b

 

Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık taramalarının dışında kalır?

a-Fiziksel muayeneler
b-Çevresel ve ergonomik taramalar
c-Riskli bireylerin periyodik taramaları

d-Makine kontrolü

 

Cevap d

 

Soru-7

“Mesleki enfeksiyon (hastalık yapan mikrop) hastalıklarından korunmada başta vücuttaki açık yaralar iyi kontrol edilmeli, yaralanmalarda …….. aşısı yaptırılmalıdır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Tetanoz

 

 

b. Verem

 

c. Çiçek

 

d. Kuduz

Cevap a

 

Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan gaz ve buharlardan değildir?

 

 

a. Primer Tahriş Ediciler

 

 

b. Boğucu Gazlar

 

c. İritan (tahriş edici) Gazlar

 

d. Sistemik Zehirli Gazlar

Cevap a

 

Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozlarıyla meydana gelen bir meslek hastalığıdır?

 

a. Asbestoz

 

b. Bisinoz

 

 

c. silikosis

 

d. Talkos

Cevap b

 

Soru-10

Sağlığa zararlarından bahsedilen çözücüler aynı zamanda ateş alma ve patlama tehlikelerinin de kaynağı olarak görülebilir. Zira yanıcı sıvı olan …….., küçük bir kıvılcım ile patlamaya neden olabilir?

 

a. Formaldehit

 

b. Solventler

 

 

c. Hidrojensülfür

 

d. Alifatik alkoller

Cevap b

 

Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi 11.1.1974 tarihli 14765 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde – 79’a göre, titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda alınacak özel tedbirlerden değildir?

 

a. Kemik,eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır

 

b. Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin,periyodik olarak,sağlık muayeneleri yapılacaktır

 

c. Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin,işe alınırken,genel sağlık muayeneleri yapılacak

 

d. Bu gibi işlerde çalışanların,vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp,tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilecektir

 

Cevap d

 

Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi 11.1.1974 tarihli 14765 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde – 76’ya göre, tozlarla ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı alınacak özel tedbirlerden değildir?

 

a. Toz çıkaran işler, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılacak veya bu işler, diğerlerinden tecrit edilecektir

 

b. Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğine ve tozun niteliğine göre uygun kişisel korunma araçları ile maskeler verilecektir

 

c. İşyeri havasındaki toz miktarı, belirtilen miktarı geçmeyecektir

 

d. Toz çıkaran işlerde, işyeri tabanı, işin özelliğine ve teknik imkanlara göre, ıslak bulundurulacak, delme işlerinde, toz çıkmasını önlemek için, yaş metotlar uygulanmayacaktır.

 

Cevap d

 

Soru-13

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün neden olduğu hastalıklardandır?

 

a. Birikimli travma hastalıkları

 

b. Üreme sistemi hastalıkları

 

c. Kardiyovasküler hastalıklar

 

 

d. Meslek kanserleri

Cevap c

 

Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaralanmalardan değildir?

 

a. Bisinoz

 

 

b. Kopmalar

 

c. Kırılmalar

 

d. Göz kaybı

Cevap a

 

Soru-15

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

 

a. İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

 

b. Sağlık Bakanlığı

 

c. İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi

 

d. Çevre Bakanlığı

Cevap a

 

Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi en tehlikeli mesleki akciğer hastalıklarından değildir?

a. Asbestosis

 

b. Akciğer kanseri

 

c. Anemi

 

d. Silikosis

 

Cevap c

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_SAgLiK_GoZETiMi_VE_MESLEK_HASTALiKLARi

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

 

a-Tehlike İşareti

b-Yasak İşareti

c-Tehlike Uyarı İşareti

d-Uyarı İşareti

 

Cevap b

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

 

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler

b-Acil kaçış yolları işaretleri

c-Yasaklama ve uyarı işaretleri

d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

 

Cevap d

 

Soru-3

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

 

a-Yeşil            b-Sarı              c-Mavi             d-Kırmızı

 

Cevap a

 

Soru-4

Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

 

a-Uyarı işaretlerinde

b-Zorunluluk işaretlerinde

c-Acil kaçış işaretlerinde

d-Yasak İşaretlerinde

 

Cevap d

 

Soru-5

Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

 

a-Yeşil            b-Sarı              c-Mavi             d-Kırmızı

 

Cevap c

 

 

 

 

Soru-6

Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

 

a-Daire şeklinde

b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda

c-Kare şeklinde

d-Üçgen şeklinde

 

Cevap a

 

Soru-7

İşaret levhaları için flüoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

 

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde

b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde

c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında

d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında

 

Cevap a

 

Soru-8

Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır

b-Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır

c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir

d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

 

Cevap d

 

Soru-9

Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır

b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır

c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir

d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

 

Cevap a

 

 

 

 

 

 

Soru-10

Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

 

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi

c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

 

Cevap a

 

Soru-11

Bu         işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

 

a-Özel haberleşme telefonu

b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu

c-Acil yangın telefonu

d-Normal haberleşme telefonu

 

Cevap b

 

Soru-12

Bu     kodlanmış işaretin anlamı nedir?

 

a-Her iki yöne gidilir

b-Başlat

c-Dur

d-Tamam

 

Cevap b

 

Soru-13

Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

 

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir

b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır

c-Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır

d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

 

Cevap c

 

Soru-14

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

 

a-Tehlike İşareti          b-Yasak İşareti           c-Tehlike Uyarı İşareti           d-Uyarı İşareti

Cevap b

 

Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

 

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler

b-Acil kaçış yolları işaretleri

c-Yasaklama ve uyarı işaretleri

d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

 

Cevap d

 

Soru-16

Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi

kullanılır?

a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı

 

Cevap a

 

Soru-17

Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan

hangisinde kullanılır?

 

a-Uyarı işaretlerinde

b-Zorunluluk işaretlerinde

c-Acil kaçış işaretlerinde

d-Yasak İşaretlerinde

Cevap d

 

Soru-18

Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

 

a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı

Cevap c

 

 

 

 

 

 

Soru-19

Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

 

a-Daire şeklinde

b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda

c-Kare şeklinde

d-Üçgen şeklinde

Cevap a

 

Soru-20

İşaret levhaları için fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

 

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde                         b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde                  c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında       d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Cevap a

 

Soru-21

Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır

b-Karıştınlma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır

c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir

d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

Cevap d

 

Soru-22

Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır

b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır

c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir

d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

Cevap a

 

Soru-23

Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

 

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi

c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

Cevap a

 

 

Soru-24

Bu    işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

 

a-Özel haberleşme telefonu

b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu

c-Acil yangın telefonu

d-Normal haberleşme telefonu

Cevap b

 

Soru-25

Bu     kodlanmış işaretin anlamı nedir?

 

a-Her iki yöne gidilir

b-Başlat

c-Dur

d-Tamam

Cevap b

 

Soru-27

Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

 

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir

b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır

c-Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır

d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

Cevap c

 

Soru-28

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir?

a.Hiçbiri

b.Uyarı işareti

c. Yasak işareti

d.Emredici işaret

Cevap c

 

Soru-29

İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a. El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir.

b.El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.

c.İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.

d.El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.

Cevap a

 

 

Soru-30

Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?

a.Işıklı işaret ve sesli sinyal

b. El işaretleri ve sesli sinyal

c.El işaretleri ve sözlü haberleşme

d.Işıklı işaret ve sözlü haberleşme

Cevap b

 

Soru-31

Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.İşaret levhası

b. Hepsi

c.Sembol veya piktogram

d.Işıklı işaret

Cevap a

 

Soru-32

Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin “acil kaçış” anlamı veya amacı vardır?

 

a. Yeşil

b.Mavi

c.Sarı

d.Kırmızı

Cevap a

 

Soru-33

Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

 

a.Uyarı işaretleri

b. Sesli işaretler

c.Yasaklayıcı işaretler

d.Yangınla mücadele işaretleri

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_SAgLiK_VE_GuVENLiK_isARETLERi

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası 

Soru 1

Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

 

 1. Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi
 2. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler
 3. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler
 4. İşlerin ayrılmasını belirler

 

Cevap a

 

Soru 2

Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

 

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu
 3. Sağlık Kurumu
 4. Hekimler ve Tabipler Birliği

 

Cevap b

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi, Ticaret, Tarım, Orman İşleri Listesi dışında kalmaktadır?

 

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Maden işleri

 

Cevap d

 

Soru 4

Petrol ve Doğalgaz Arama işleri hangi iş listesinin içinde yer almaktadır?

 

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Yer altı işleri

 

Cevap a

 

 

 

 

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ticaretten Sayılan işler Listesinin dışında kalmaktadır?

 

 1. Hukuki hizmetler,
 2. Fotoğrafçılık işleri,
 3. Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler,
 4. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri,

 

Cevap d

 

Soru 6

Her tür iş ve gelir hayvanı üretme, yetiştirme, ıslah, bakım, güdü, terbiye, hastalık ve asalaklarıyla mücadele, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, muhafaza işleri hangi iş listesinde yer almaktadır?

 

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Yer altı işleri

 

Cevap c

 

Soru 7

Aşağıda tarihi ve sayısı verilen hangi hükümler saklı kalmak kaydıyla, kara ve su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması işleri, tarım ve orman işleri kapsamında yer

 

a. 20/11/1983 tarihli ve 854 sayılı Orman İş Kanunu hükümleri

b. 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri

c. 20/3/1975 tarihli ve 854 sayılı Tarım İş Kanunu hükümleri

d. 20/9/1965 tarihli ve 854 sayılı Ticaret İş Kanunu hükümleri

 

Cevap b

 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarım ve orman işleri arasında yer almaz?

 

a. Orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması

b. Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi

c. Zirai mücadele ilaç bayiliği işleri

d. Yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı

 

Cevap c

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer almaz?

 

a. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri

b. Komisyonculuk işleri

c. Başka yerde tasnif edilmemiş tamir işleri

d. Hukuki hizmetler

 

Cevap a

 

Soru 10

Demiryolu nakliyatı işleri aşağıdakilerden hangisi içerisinde sayılır?

 

a. Tarım ve Orman İşleri

b. sanayiden sayılan işler

c. Ticaretten Sayılan İşler

d. Maden işleri

Cevap c

 

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işler arasında yer almaz?

 

a. Apre, boya, yazma ve basmacılık işleri

b. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler

c. Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri

d. Petrol ve doğalgaz arama işleri

Cevap b

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer alır?

.

a. Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma işleri

b. Sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi

c. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri

d. Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler

Cevap d

 

Soru 13

Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer almaktadır?

 

a. Tarım ve orman işleri

b. Sanayiden sayılan işler

c. Ticaretten sayılan işler

d. Maden işleri

Cevap b

 

Soru 14

Sanayi, ticaret, tarım ve Orman İşlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun hangi maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

 

a. 110

b. 109

c. 108

d. 111

Cevap d

 

Soru 15

Sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri hangi işler kapsamında yer alır?

 

a. Maden işleri

b. Tarım ve orman işleri

c. Sanayiden sayılan işler

d. Ticaretten sayılan işler

Cevap c

 

Soru 16

Petrol ürünlerinin sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri hangi işler kapsamında yer alır?

 

a. Tarım ve orman işleri

b. Maden işleri

c. Ticaretten sayılan işler

d. Sanayiden sayılan işler

Cevap d

 

Soru 17

Hangisi ilgili kanuna göre ticaretten sayılacak işlerden biri değildir

 

a.Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk.

b. Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları.

c.Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve satımı.

d.Su ürünleri alımı ve satımı.

 

Cevap b

 

 

 

 

 

Soru 18

 

4857 sayılı kanunun 111. maddesine dayanılarak hazırlanan Sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmeliğe göre sanayiden sayılan işler kaç adet olarak tanımlanmıştır

a.101

b. 102

c.17

d.37

 

Cevap b

 

Soru 19

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme hangisinde yapılmıştır

 

a.4857 sayılı kanunun 11. maddesi

b.4811 sayılı kanunun 57. maddesi

c. 4857 sayılı kanunun 111. maddesi

d.4857 sayılı kanunun 66. maddesi

 

Cevap c

 

Soru 20

Hangisi ilgili kanuna göre sanayiden sayılacak işlerden biri değildir

 

a. Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.

b.Su ürünleri alımı ve satımı işleri

c.Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım.

d.Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması.

 

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_SANAYi_TARiM_VE_TiCARET