HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ KULLANIM KURALLARI

HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ KULLANIM KURALLARI

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosya. PDF formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

1. TS 17020’ye göre A tipi muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren gerek iç denetimlerin gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahip bir firmaya TEKNİK PERİYODİK MUAYENE yaptırılmalı.
2. Yukarıda çalışan ile zemin arasında sağlıklı iletişim için telsiz ve kulaklıklar mevcut ve sağlam olmalı.
3. Cephe İskelesinde maximum yük limiti büyük puntonlarla belirten levha olmalı.
4. Kullanılan hareketli cephe iskelesi TEK DİREK’ li olduğundan dolayı iskelede en çok 2 (iki) çalışan aynı anda bulunabilir.
5. Yapılan ölçümlerde kullanılan hareketli cephe iskelelerinin 12,5m olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik Yönetmeliğine göre 12.5m TEK DİREK’ li iskeleler en çok 2 (iki) çalışanla birlikte en fazla 700KG yükleme yapılabilir.
MADDE 5.3 OPERASYONEL TALİMATLAR/KONTROL TALİMATLARI
DİREK
MAX.YÜKLEME
PLATFORM UZUNLUĞU
MAX.KİŞİ
TEKLİ 700 KG 13.0 m 2 Kişi
900 KG
10.0 m
2 Kişi
1100 KG
7.0 m
2 Kişi
1300 KG
4.0 m
2 Kişi
6. Her bir çalışan için 1 adet can halatı çekilmelidir.
7. Platformda çalışan kişiler yetkili kuruluş ve/veya firmanın yetkili çalışanı tarafından eğitim almış olmalıdır. Firmanın sahasında çalışan yetkili şantiye şefi ve/veya yetkili teknik eleman tarafından eğitim verilmiş olduğuna dair ıslak imzalı EĞİTİM BELGESİ yeterlidir.
8. Platformun kurulduğu zeminde gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Platformun altından bulunma ve/veya geçmeyi engelleyen ALAN PERDESİ yapılmalıdır.
9. EMNİYET FRENİ her dört yılda bir yenisi ile değiştirilmiş olmalıdır. Platform üretici firmadan yeni alındı ise alım tarihini belirten bir belge tarafımıza ulaştırılmalıdır.
10. Platformun günlük kontrolleri “GÜNLÜK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir. (EK 1)
11. Platformun haftalık kontrolleri “HAFTALIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir. (EK 2)
12. Platformun aylık kontrolleri “AYLIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir. (EK 3)
13. Platformun altı (6) aylık kontrolleri “ ALTI AYLIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir. (EK 4)
14. Platformun yıllık kontrolleri “YILLIK KONTROL FORMU” ile belgelenmelidir. (EK 5)

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

Hareketli_Cephe_İskelesi_Kullanım_Kuralları

HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ GÜNLÜK KONTROL FORMU

HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ GÜNLÜK KONTROL FORMU

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosya. PDF formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

1. Taban zeminini kontrol edin.
2. İskelenin; doğru pozisyonda desteklendiğini ve kenetlendiğini kontrol edin.
3. Platform ile mastın yatay ve dikey pozisyonlarını kontrol edin.
4. Uzaktan kumandanın işlevini kontrol edin.
5. Acil durum düğmesini kontrol edin.
6. Enerji düşürücünün işlevini kontrol edin.
7. Krameyer ve Pinyon dişlisinin temasını ve birbirleri ile olan çalışmalarını kontrol edin.
8. Elektrik kablosunun yerini kontrol edin ve kablonun serbestçe asılı olduğunu kontrol edin.
9. Platformun sabitleme ve korkuluklarını kontrol edin.
10. Mast kısımlarını ve sabitleme vidalarını kontrol edin.
11. Yer değiştirme işlevini ve benzer yerleri kontrol edin.
12. Ana makarayı kontrol edin.
13. Emniyet fren sistemini kontrol edin.
14. Duvar Ankreajlarını kontrol edin.
15. Mast korumalarını kontrol edin.
16. Gevşek yada oynak parçaları kontrol edin. Parçalar gevçemiş ve/veya oynama yapıyorsa derhal yetkiliye haber verin.
17. Şantiyede emniyet önlemlerinin alındığını kontrol edin.
18. Uyarı ve eğitim panolarının şartlarını kontrol edin.
19. Çalışma alanını kontrol edin.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

HAREKETLİ CEPHE İSKELESİ GÜNLÜK KONTROL

Akaryakıt İstasyonları Kontrol Formu

Akaryakıt İstasyonları Kontrol Formu

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosya. Excel formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

SIRA NO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ          KONTROL PARAMETRELERİ VAR YOK EKSİK
1 İşçi Özlük dosyası evrakları
2 Uygun iş elbisesi
3 Anti statik ayakkabı
4 İşyeri Risk Değerlendirmesi
5 İşyeri Acil Durum Planı
6 İşyeri Vaziyet planı, tesisat projeleri
7 TSE hizmet belgesi
8 İlk Yardım kutusu ve Malzemeleri
9 Hela ve Temizlık Çizelgeleri
10 Lavabo ( El, yüz yıkama yeri)
11 Soyunma yeri
12 Elbise dolabı
13 İş yeri kapıları dışa açılmalı
14 Pencerelerde demir parmaklık
15 Su ile çalışan yangın söndürme
16 Kıvılcım veya ateş çıkarmayan Isıtma sis.
17 Yangın alarm sistemi
18 Seyyar yangın söndürme cihazları
19 Yanmaz örtü ( battaniye)
20 Yangın İkaz levhaları
21 Tank ve dispenser 3 m. De kuru ot
22 Tank ve dispenser elektrik tes. Exproop
23 Exproof  belgesi
24 Tank ve dis. üzerinden çıplak elkt.hattı
25 Tanker boşaltmada topraklama hattı
26 Tanker boşaltmada talimatı
27 İst. Elektrik tesisatı Topraklama raporu
28 Elektrik kesicileri etiketlemesi
29 Sigorta panolarının kilitleri ve alev yalıt.
30 Paratoner tesisatı ve  kontrol raporları
31 Yer altı kablosu derinliği (50 cm)
32 Yangın ve aydınlatma diğer sistemleri
33 Boru Tesisatı Periyodik Kontrol Rap.
34 Tanklarda TEHLİKELİ MADDE yazısı
35 LPG Tankı TSE yeterlilik Belgesi
36 LPG Tankı bilgi plakası
37 LPG tankı ve Tesisat  Kontrol  Belgesi
38 LPG Tankı Emniyet  göstergeleri
39 LPG tankı spring duş ( Yer üstü Tank.)
40 LPG dedektörü, exproop gaz alarmı yerden 20 cm alçak

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

akaryakit_istasyon_merkezi_kontrol_formu

CNC Tezgahlarında Risk Değerlendirmesi Örneği

CNC Tezgahlarında Risk Değerlendirmesi Örneği

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosya. Excel formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

1. Mekanik Riskler Mekanik Tehlikeler (Tehlikeli Durumlar / Tehlike Alanı)
1.1 ezilme,sıkışma 0 n/a
1.2 Kesme, kesilme Malzemenin köşelerinden dolayı el kesilmesi E 1,5 5 0,5 1 4 Çok Düşük Risk
1.3. Makaslama, kırpma 0 n/a
1.4 dolanma, sarma Makine koruyucu kapağı açıkken operasyon noktasına müdehale E 1,5 5 2 1 15 Düşük Risk
1.5 saplanma, batma, delinme 0 n/a
1.6 çarpma, darbe Parçanın makineye tam bağlanmaması durumunda parçanın çarpması E 1 5 2 1 10 Düşük Risk
1.7 sürtünme, aşırı ısınma Operasyon sırasında yeterli yeterli soğutmanın olmaması durumunda malzeme alınırken el yanması E 1 0,5 0,1 1 0 İhmal Edilebilir Risk
1.8 yüksek basınç fışkırmasından etkilenme 0 n/a
1.9 parçanın fırlaması Makine koruyucu kapağı açıkken metal talaşların fırlaması E 1,5 5 8 1 60 Yüksek Risk
1.10  kayarak veya takılarak düşme İşyeri düzensizliğinden parçalara takılıp düşme E 2 5 1 1 10 Düşük Risk
2.Elektriksel Riskler Elektriksel  Tehlikeler (Tehlikeli Durumlar / Tehlike Alanı)
2.1 elektrik çarpması, teması Makinenin  elektrik ileten kısımlarına temas E 2 1 12 1 24 Dikkate Değer Risk
2.2 yüksek gerilime kapılma Pano içerisinde yüksek gerileme temas E 2 0,5 15 1 15 Düşük Risk
2.3 elektrostatik deşarj 0 n/a
2.4 elektromanyetik etki 0 n/a
2.5 püskürtme, erime, diğer kimyasal prosesler sonucu kısa-devre, aşırı yüklenme  veya termal radyasyon 0 n/a
2.6 elektrik ekipmanları üzerindeki bozucu harici etkenler Elektrik panosu içerisinde tozlanma ve su sıçramasından doğacak problemler E 1 0,5 12 1 6 Düşük Risk

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

CNC_risk_degerlendirmesi

Nakliyat Firmaları İçin Risk Değerlendirmesi Örneği

Nakliyat Firmaları İçin Risk Değerlendirmesi Örneği

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosyalar. Excel  ve word formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

Sıra No

Tehlikeli Durum/Davranış

Olası Risk

Tavsiye Edilen Önlem

RİSK BİLEŞENLERİ

Olasılık

Şiddet

Risk Derecesi

1

1-2-3-4-5 Nolu Depo alanında Acil durumlarda acil aydınlatmaların yetersiz olması ve kapalı konumda bırakılması

Acil durumlarda elektrik kesilmesi sonucu personelin kaçış güzergahını görememesi sonucu yaralanma, ölüm.

İşletme içinde her depo için birer adet acil aydınlatma alınması gerekmektedir.

1

5

5

2

1-2-3-4-5 Nolu Depolarda Acil çıkış kapılarının raylı olması ve dışarı açılır kapı bulunmaması

Acil durumlarda panik, izdiham, ikincil kazalar, yaralanmalar, ölüm

İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik EK-I Madde : 4.4 ‘te belirtildiği üzere acil çıkış kapılarının dışa açılır duruma getirilmesi gerekmektedir. Sebebi ise; aynı anda bir çok personelin kapıdan çıkmaya çalışması anında kapıyı açamaması ve deprem anında kapının sıkışma riski olduğundan vurarak açılamaması.

1

5

5

Sıra No

Tehlikeli Durum/Davranış

Olası Risk

Tavsiye Edilen Önlem

RİSK BİLEŞENLERİ

Olasılık

Şiddet

Risk Derecesi

3

1-2-3-4-5 Nolu Depo alanlarında

Acil durumlar için kaçış güzergahları ve toplanma alanının belirlenmemiş olması

 

Acil durumlarda panik, izdiham, ikincil kazalar, yaralanmalar, ölüm

İşletmede oluşabilecek acil durumlar için acil kaçış güzergahı belirlenmelidir. Acil durumlarda panik ve şuur kaybı oluşacağından personel kaçış güzergahını tam olarak kestiremez. Bu durumda acil çıkış işaretlemelerinin yapılması gerekmektedir.

 

2

5

10

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

Nakliyat Risk Analizi – 01

Nakliyat Risk Analizi – 02

Tekstil Atölyeleri İçin Risk Değerlendirmesi Örneği

Tekstil Atölyeleri İçin Risk Değerlendirmesi Örneği

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosyalar. Excel  ve word formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ

GÜNCELLENME TARİHİ

RİSK NUMARASI

OCAK 2013

1

FAALİYET

ELEKTRİK PANOLARINDA ÇALIŞMA

ETKİLENECEK KİŞİLER

ELEKTRİKÇİLER

GENEL RİSK PUANLAMASI

 

TEHLİKE KAYNAĞI

TEHLİKE

RİSK

OLASILIK

ŞİDDETİ

RİSK SKORU

ÖNEM DERECESİ

ELEKTRİK PANOSU

BAKIMSIZ VE GÜVENLİK DONANIMSIZ ELEKTRİK PANOLARI

ÖLÜM-AĞIR YARALANMALAR

3

5

15 (YÜKSEK)

2

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

MEVCUT DURUM / ÖNLEM ÖRNEĞİ

 

 

 

 

RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ

GÜNCELLENME TARİHİ

RİSK NUMARASI

OCAK 2013

2

BÖLÜM

TÜM İŞYERİ

FAALİYET

İŞLETME

ETKİLENECEK KİŞİLER

TÜM ÇALIŞANLAR

GENEL RİSK PUANLAMASI

TEHLİKE KAYNAĞI

TEHLİKE

RİSK

OLASILIK

ŞİDDETİ

RİSK SKORU

ÖNEM DERECESİ

YILDIRIM

YILDIRIM DÜŞMESİ

ÖLÜM-AĞIR YARALANMALAR

2

5

10 ( ORTA )

3

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

MEVCUT DURUM / ÖNLEM ÖRNEĞİ

 

 

 

 

BÖLÜM

TÜM İŞYERİ

FAALİYET

ELEKTRİKLİ ALETLERDE ÇALIŞMA

ETKİLENECEK KİŞİLER

TÜM ÇALIŞANLAR

GENEL RİSK PUANLAMASI

TEHLİKE KAYNAĞI

TEHLİKE

RİSK

OLASILIK

ŞİDDETİ

RİSK SKORU

ÖNEM DERECESİ

ELEKTRİKLİ ALETLER

ELEKTRİKLİ ALETLERDE KAÇAK AKIMA MARUZ KALMA

ÖLÜM-AĞIR YARALANMALAR

3

5

15 ( YÜKSEK )

2

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

MEVCUT DURUM / ÖNLEM ÖRNEĞİ

 

 

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

tekstil_RİSK DEĞERLENDİRME FORMU-

tekstil_RİSK DEĞERLENDİRME FORMU-2

tekstil_RİSK DEĞ. ANALİZİ–29.03.2013

DEPOLAMA, TAŞIMA ve İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

DEPOLAMA, TAŞIMA ve İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

MALZEMELERİN DEPOLANMASINDA GÜVENLİK

Yolları, basamakları, merdivenleri, çıkışları ve yangın teçhizatını engelleyecek şekilde yığılan veya istif edilen malzemeler iş güvenliği için tehlike durum oluşturur.  
 

Fork-lift ve yaya yolları her biri açıkça belirlenmelidir.

Depolanan malzeme kapıların kullanılmasını engellememelidir.

Geçiş yolları ve çıkış kapıları kolayca görülecek ve anlaşılacak şekilde işaretlenmelidir.

Geçiş yollarına malzeme konulmamalı veya depolanmamalıdır.

 

Acil çıkış yollarında herhangi bir şey olmamalı,

Acil çıkışlar işaretlerle belirtilmeli,

Acil çıkış kapıları çalışma saatleri içinde kilitli olmamalı,

Yangın söndürücülere daima kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

 

Borular istif edildiklerinde

 • Aralıklı olarak konmalı
 • Takozlanmalı
 • Uç kısımları kapatılmalı

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri;

Çubuk ve borular uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların bulunmadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenmeli ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenmelidir.

Çuvallar çapraz istifleme şeklinde istif edilmelidir.

 

 

Ağır çuval ve torbalar dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif edilmelidir.

Variller ve diğer büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilerek kişilerin kazaya uğraması önlenmelidir.

İşlenmiş mamul, yarı mamul ve diğer malzemeler özelliklerine (ebat ve ağırlıklarına) göre düzgün olarak düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde istiflenmelidir.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

DEPOLAMA, TAŞIMA ve İSTİFLEME İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ ve YANGIN SÖNDÜRME KURALLARI

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ ve YANGIN SÖNDÜRME KURALLARI

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

YANGIN CİNSLERİ

Yangınlar yanan yakıt cinsine göre dört sınıfa ayrılır.

 • A
 • B
 • C
 • D

A Sınıfı Yangınlar

 • Ahşap
 • Kağıt
 • Plastik
 • Yer döşemesi (Tekstil)

vb. madde yangınlarıdır.

 

 

B Sınıfı Yangınlar

 • Benzin
 • Yağ
 • Gres
 • Boya

vb. madde yangınlarıdır.

C Sınıfı Yangınlar

Yanıcı gazlar ve elektrik yangınlarıdır. Bu sınıfa;

 • Metan, propan, LPG, asetilen vb. gazlar
 • Ofis ekipmanları
 • Motorlar
 • Prizler
 • Isıtıcılar vb. girer

 

D Sınıfı Yangınlar

 • Metal yangınlarıdır. Bu sınıfa;
 • Potasyum
 • Sodyum
 • Alüminyum
 • Magnezyum gibi metaller girer

 

YANMA OLAYI

 

Yanıcı maddelerin oksijenle ısı çıkararak birleşmeleri yanmayı meydana getirir. Yanma olayının üç temel elemanı vardır. Bunlar aynı anda ve aynı yerde meydana geldiği zaman yanma olayı olur.

 

Yanma Olayının Temel Elemanları

 • Oksijen (hava)
 • Yanıcı madde
 • Isı (kıvılcım)

Bu temel elemanlardan biri ortadan kaldırılırsa yanma olayı meydana gelmez.

 

YANGIN

Yangın olması için öncelikle yanma olayının meydana gelmesi lazımdır. Ancak her yanma olayı bir yangın değildir. Şu halde yangın tanımına bir faktör daha eklenmelidir. Bu da “Zincirleme Reaksiyon” olarak adlandırılır. Yani yanma olayının yangına dönüşmesi için zincirleme reaksiyonu sağlayacak ortamın bulunması gereklidir.

Yangın Faktörleri

Yanmanın etrafa kendiliğinden sirayeti mümkünse yangın olur.

Bu nedenle yangın faktörleri açısından yanma üçgeni “Yangın Tetrahedronu” olarak değiştirilir.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ ve YANGIN SÖNDÜRME KURALLARI

SIRT GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ KALDIRMA

SIRT GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ KALDIRMA

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

İncinmeler neden meydana gelir?

Sırt incinmelerinin sebeplerini bilmek, onları önlemeye yardımcı olur.

SIRTI ETKİLEYEN KUVVETLER

              Yük kaldırırken sırtınıza yüklediğiniz kuvvet miktarı size kötü sürpriz yapabilir.

Sırtınızın bir kaldıraç olduğunu düşünün. Destek ortada olduğunda, 5 kg lık bir yükü kaldırmak için 5 kg lık bir kuvvet uygulamak gerekir.

              Eğer kaldıraç desteğini merkezden kuvvet tarafına kaydırırsanız, aynı yükü kaldırmak için çok daha fazla kuvvet gerekir. Beliniz, kaldıraç sistemindeki destek gibi davranır. Kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki oran 1/10 oranında olduğunda, 5 kg lık bir yükü kaldırmak için kuvvet koluna 50 kg lık bir basınç uygulamak gerekir.
              İnsanın bel üstü gövde ağırlığının ortalama ağırlığı olan 50 kg da eklediğinizde 5 kg lık bir yükü kaldırmak, aslında sırtınıza 550 kg lık bir yük getirir.

 

              Eğer ağırlığınız 15 kg daha fazla olsaydı, her eğilip kalkmanızda bu fazla ağırlık sırtınıza ilave olarak 150 kg daha fazla basınç getirecekti.

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

SIRT GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ KALDIRMA

ÇSGB Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Afişleri (2013)

Arkadaşlar,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yeni afişleri sitemizde aktardık.

Toplamda 85 adet afiş bulunmaktadır. Afişler PDF formatında olup her afişin üzerinde afiş numarası mevcuttur.

Çalışma alanınız bu afişlerle süsleyip çalışanlarınızın etkilenmesini sağlayabilirsiniz.

Dosyayı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

ÇSGB internet_icin_tum_afisler

Kaynak : http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/yeni_afis

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Soru İtirazı için Neler Yapılmalı ?

Arkadaşlar,

18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sorularına itiraz için yapmanız gereken aşağıdaki gibidir;

– itiraz için Ankarada bulunmaya gerek yoktur,
– Her türlü iletişimi 147 nolu telefonu arayarak sağlayabilir ve bilgi alabilirsiniz. Arayan arkadaşlarımızın bildirdiği aşağıdaki işlemlerin yapılması;
– TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 hesap numarasına atm veya vezne aracılığı ile ziraat bankasına itiraz ücretinin yatırılması gerekiyor.
– Her soru için 10 tl yatırılacaktır.
– Dilekçe yazılacak soru için sorunun hangi kitapcıkta olduğunu soru numarası ile birlikte itiraz yapılacak bu
– Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek/Ankara adresine postalıyorsunuz.
Not: Bankadan iki nüsha olarak alacağınız dekontun 1 nüshasını da postalamanız gerektiğini düşünüyorumki yatırdığını parayı ispat edebilesiniz.

Dilekçe örneklerini aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.isgfrm.com/threads/18-mayıs-2013-iş-güvenliği-uzmanlığı-sınavı-hatalı-olan-yada-cevabı-değişmesi-gereken-sorular.8175

18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

İnternette soruların bir araya toplandığı bir kaynaktır. (http://pozitifisguvenligi.com/images/stories/haberler/18mayissoru.pdf)

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

1. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği aşağıdakilerden hangisidir? (A-27.soru)

A) 0 db

B) 20 db

C) 40 db

D) 80 db

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir? (B-26.soru)

A) Havacılığın yer tesislerinde yürütülen taşımacılık işleri

B) Aileye ait tarım işleri

C) 50’den az tarım ve orman işleri

D) Hava deniz ulaşım işleri

 

3. Acil çıkış kapıları ile ilgili hangisi yanlıştır? (B-60.soru)

A) Çıkış kapıları toplanma alanlarına açılacaktır.

B) Gerektiğinde içeri doğru açılabilir, raylı döner kapı kullanılabilir.

C) Çalışanların sayısına göre konulmalıdır.

D) İşletmenin boyutuna göre uygun yerlere yerleştirilmelidir.

4.Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerindedir? (B-53.soru)

I.Havalandırma II.Radyasyon III. Basınç değişimi

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

 

5. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir? (B-1.soru)

A) 2-Naftilomin ve tuzları

B) Benzedin ve tuzları

C) 4-Nitrodifenil

D) Nikotin

 

6. Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yer almamaktadır? (A-45. Soru)

A) Meslek hastalıkları tedavisi

B) İş fizyolojisi

C) Biyomekanik

D) Antropometri

 

7. Çocuk ve genç işçilerin çalışma usul ve esasları yönetmeliğine göre temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar haftada en çok kaç saat çalıştırılabilir?

A) 7,5

B) 9

C) 35

D) 40

 

8. Kaynakta çalışmalarda kişisel koruyucu donanımlara ilişkin hangileri dogrudur? (A-48. Soru)

I. Yüksek sıcaklığa dayanıklı eldiven kullanmak

II. Deriden yapılmış kıyafetler giyinmek

III. Kaynakta sıçramaya karşı konçlu ayakkabılar giymek, parça düşmesine karşı çelik burunlu

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II, III

D)

 

9. İş sağlığı tüzüğüne göre işyerlerindeki tavan yüksekliği nedir? (A-70. Soru)

 

A) 3.20

B) 2.40

C) 3.00

D) 2.60

10. Bir kazanda en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretli kısmı boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmektedir ?

A) 1,5

B) 2.5

C) 2

D) 3

 

11. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının olumsuz etkilerinden değildir? (A-83.soru)

A) İş ekipmanının uzun süre kullanılmaması

B) Çalışma prensibinde değişiklik olması

C) Operatörün meslek hastalığına yakalanması

D) Operatörün iş ekipmanıyla iş kazası geçirmesi

 

12. Hangi işlerde 7.5 saatten fazla çalışma yapılabilir?

A) Çimento İşleri

B) Montaj İşleri

C) Kaynak İşleri

D) Kurşun arsenik işleri

 

13. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve olması olasılığının bileşkesine ne denir?

 

A) Risk

B) Tehlike

C) Olay

D) Kaza

 

14. 5500 sayılı yasaya göre İş kazası olması durumunda SGK’ya ne zaman bildirilmelidir?

 

 

A) 1 iş günü

B) 2 iş günü

C) 3 iş günü

D) 4 iş günü

 

15. Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin renk kodlaması hangisinde yanlış verilmiştir? (B-10.soru)

A) Asetilen-sarı

B) Diğer Gazlara ait tüpler-yeşil

C) Helyum-kahverengi

D) Yanıcı gazlar-kırmızı

 

16. Kazanlarda manometrelerin göstergesi işletme basıncının ne kadarı olmalıdır?

 

A)1,00

B) 2,00

C)1,50

D)3,00

17. Aşağıda ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan gaz bulunmaktadır? (B-67)

A) H2S ve CH4

B) CO ve NO

C) SO2 ve H2

D) C2H2 ve CH4

18. Uygunsuz bir durumun ortadan kaldırılması için en son yapılacak uygulama hangisidir? (A-17. sor)

A) Kişisel koruyucu kullanımı

B) İzolasyon

C) Kaynağında koruma

D)

19. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir? (A-84. Soru)

A) İşyerinde çalışma şartları

B) Ekipmanın bakım ve onarım maliyeti

C) Ekipmanın ek bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı

D) Ekipmanın sağlık ve güvenlik yönünden oluşturacağı tehlikeler

20. Aşağıdakilerden hangisi depolamada ayrı tutulmalıdır? (B-18.soru)

A) Asetilen

B) Propan

C) Argon

D) Oksijen

21. İş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatlarda aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? (B-98. Soru)

A) İş ekipmanının önceki kullanımıyla ilgili sonuçları hakkındaki bilgiler

B) Anormal durumlar

C) Makine ve ekipmanların kurulumu ve çizimleri

D) Makine ve ekipmanların kullanım koşulları

22. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığını etkileyen bireysel etkenlerden değildir? A) Medeni Durum B) Beslenme C) Genetik Yapı D) Fiziki Durum veya kişisel maruziyet

23. Güvenlik ve sağlık işaretleri yöne göre acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için ….. kısımlar işaret alanının en az %50 sini kapsamalıdır? ( 65.soru)

A) Mavi

B) Yeşil

C) Kırmızı

D) Beyaz

24. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir? (A-1.soru)

A) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

C) Sosyal Güvenlik Kurumu

D) Sağlık Bakanlığı

25. İSG kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (B-35.soru)

A) Varsa iş güvenliği uzmanı

B) İş güvenliği uzmanı

C) Hemşire

D) İşyeri hekimi

26. Gaz dedektörlerinde okunan LEL değeri nedir?

A) Gaz patlama üst sınır değeri

B) Gaz patlama alt sınır değeri

C) Gaz basıncı

D) Gaz cinsi

27. Gürültü yönetmeliğine göre en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir? (A-31.soru)

A) 80 db

B) 85 db

C) 87 db

D) 90 db

28. Hangisi biyolojik risk etmeni değildir?

A) Asbest

B) Brusella

C) Hepatit

D) Salmonella

29. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri kaç yılda bir yapılır? (A-56.soru)

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl

30. Hangisi banyo temizlik işlerinde yanlıştır? (A-28. Soru)

A) 15 günde 1 dezenfekte edilecektir.

B) İşçiler kendi havlu ve peştemallerini getireceklerdir.İşveren vermeyecektir.

C) Sıcak ve soğuk su tesisattan akacaktır.

D) İşveren banyoların kullanım zamanını ve şartlarını ayarlayacaktır.

31. Biyolojik etkenlerin tanımı aşağıdakilerden hangsidir? (B-3. Soru)

A) Solunum ağız yolu veya deri yoluyla alındığında kanser etikisi yapan

B) Solunum ağız yolu veya deri yoluyla alındığında genetik değişiklik yapan

C) Etkilendiği kişide alerji, kanser, genetik değişiklik yapan..GDO dahil mikroorganizma,hücre kütleleri, insan parazitleri

D) Genetik materyalini aktarma özelliği olan mikroorganizmadır.

32. Aşağıdaki hareketlerden hangisi başlama komutunu gösterir?

A) |__O

B) O

C) —O—

D) O

33. Hangisi yönetim sistemidir?

I.BS 8800

II.QS 9000

III.ISO 9000

IV.OHSAS 180001

A)Yalnız I

B) I ve II

C) I ve IV

D) I,II,IV

34. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir? (A-76. Soru)

A) Yükün taşındığı zeminin bozuk olması, engellerin buunması

B) Yükün dengesiz olması ve içindekinin yer değiştirmesi

C) Yükün kaba ve kavranmasının zor olması

D) Yükün ağır ve büyük olması

35. Kuruluşun yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir? (A-25.soru)

A) Kabul edilemez risk

B) Kabul edilebilir risk

C) Kaza

D) Zarar

36. Köpüklü söndürme cihazları kaç ayda bir doldurulur?

A) 6 ay

B) 3 ay

C) 1 yıl

D) 2 yıl

37. ILO sözleşmesine göre çalışma ortamı gözetimi hangi maddedir?

A) 55

B) 81

C) 155

D) 120

38. Titreşimin bütün vücut için etki eden maruziyet sınır değeri nedir?

A) 1.15

B)

C)

D)

39. Bir kaldırma makinasında 8 işçi görevliyse kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir? (A-53. Soru)

A) 1

B)2

C)3

D)4

40. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etmenlerden iş ortamı etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Metaller

B) Solventler

C) Gazlar

D) Sıcaklık

41. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çıkılan yükseklikteki işin durumuna göre çalışanın bulunduğu noktayı değiştirebilmesi için, emniyet kemeri bağlandığı sabit noktadan geçici olarak sökülebilir.

B) Emniyet kemerini kullanacak kişinin vücut ağırlığı her altı ayda bir kontrol edilmeli ve gerekirse bu ağırlığı uygun yeni bir emniyet kemeri verilmelidir.

C) Düşme ve kayma tehlikesi olan çatı gibi yerlerde düşme tutucu aparatları olan paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanılmalıdır.

D) Emniyet kemerleri ve müştemilatı ”her çalışmaya başlamadan önce” iyice kontrol edilerek en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalıdır.

42. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Milli Eğitim Bakanlığı

C) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

43. Hızlı gaz genişlemesi ve sıcaklık artışına sebep olan kimyasal olay nedir?

A) Parlama

B) Patlama

C) Yangın

D) Yanma

44. Aşağıdakilerden hangisi OSGB ve İSGB nin yetki ve sorumluluklarından değildir?

A) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici, düzenleyici faaliyeti kapsayan çalışma oramı gözetiminden sorumludur.

B) OSGB ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir kısmını ya da tamamını başka bir kişi veya kurumlara devredemez.

C) Sunulan hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterilmelidir.

D) ….

45. Hangisi fiziksel risk etmenleridir?

1-havalandırma

2-radyasyon

3-basınç değişimi

A)

B)

C)

D) I,II,III

46. İşçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre çok tehlikeli işlerde ateş ve dumana karşı korunmuş merdiven boşlukları veya duman sızdırmaz kapılara olan maksimum uzaklık kaç metredir? A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

47. …….bölgesi, Merkezi kişinin kulaklarının birleştiren orta çizginin ….. cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmının yarısıdır. Boşlukları doldurunuz.

A) Maruziyet 30 cm

B) Solunum 30 cm

C) maruziyet 50 cm

D) solunum 50 cm

48. Kaynak ve kesme işlemi yüksekte kaynak yapmak gibi çok etkeni olan (arada örneklendirmiş kapalı alan vs gibi) kaynak ve kesme işlemlerinde çalışanın meşgul edilmemesi ve çalışanın işine konsantre olarak değişen şartlara göre doğru pozisyonu alması gerekir.

Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki alanların hangisini kapsamaz/ aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgilenmez?

A) iş sağlığı ve güvenliği

B) psikolojik danışmanlık

C) endüstriyel hijyen

D) Ergonomi

49. İşçiye verilen iş ekipmanı ve kullanımıyla ilgili yazılı dökümanda aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir? A) iş ekipmanının daha önceki kullanımından elde edilen sonuçlar

B) iş ekipmanında olabilecek anormal durumlar

C) iş ekipmanının kurulumuyla ilgili çizimler

D) iş ekipmanının kullanım koşulları

50. Aşağıdakilerden hangisi yanma için gerekir ? I. Isı II. Yanıcı madde III. Karbondioksit IV. Oksijen

A) I, II

B) II, IV

C) I, II, III, IV

D) I, II, IV

51. Aşağıdakilerde hangisi/hangileri ‘elle taşıma’ sınıfına girer?

I. kaldırma

II. itme, çekme, vs..

III. bir yerden bir yere götürme

IV. yükün taşınmasına yardımcı olma

A) III

B) I ve III

C) II ve III

D) I-II-III-IV

52. Tehlike ve risk ikili gruplarından hangisi yanlıştır?

A) titreşim-işitme kaybı

B) yüksekte çalışma düşme

C) Yetersiz aydınlatma- iş kazası

D)

53. Kansarojen ve mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Tedavi

B) Eldiven ve maske verilir

C) Bakanlığa bildirim

D) Aynı bölümde çalıştırma

54. Gazın tam yanma rengi hangisidir?

A) Mavi

B) Sarı

C) Yeşil

D) Kırmızı

55. Çalışma hayatındaki etik değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ücret

B) Tazminat

C) Aile İlişkileri

D) İşçi – İşveren İlişkileri.

56. Aşağıdakierden hangisi psikososyal risk faktörlerinden değildir?

A) Stres

B) Taciz

C) Beslenme

D) Ayrımcılık ve baskı

57. Aşağıdakilerin hangisi meslek hastalıklarını en aza indirgeyen faktör değildir?

A)Yetersiz eğitim düzeyi

B)

C) Uygun tesisat, alet, makine

D)

58. Kişisel koruyucu donanımlarında CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) CE Avrupa kalitesi anlamına gelmektedir.

B) CE işareti ürünün belgelerine iliştirilmelidir.

C) CE işareti ürünün kaliteli olduğunu göstermek için iliştirilmelidir.

D) CE işareti boyutları uygun olduğu takdirde ürünü iliştirilmelidir.

59. Levha eşleştirmelerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) Bilgilendirme levhası- ..

B) Yasaklayıcı levhalar- …

C) Uyarıcı levhalar- …

D) Acil çıkış

60. Aşağıdakilerden hangisi hangisi grup eğitimlerinde kullanılan yöntemlerdendir?

A) Bireysel

B) Bilgisayarlı

C) Programlı

D) Beyin fırtınası

61. Kansorojen ve mutajen maddelerle çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre işverenler işçilerin ve işçi temsilcilerine verilecek eğitimlerden değildir?

A) İş hijyeni

B) Kansorojen ve mutajenlerle çalışma

C) Meslek hastalıkları hakkında

D) Kansorojenlerle birlikte alındığında sigaranın ek zararları

62. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangisinin kullanımı uygun değildir?

A) Su

B) Halon gazı

C) CO2

D) Kuru kimyevi toz

63. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetlerini gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir.

A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü

C) Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi

D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi

64. Çalışanların iş sağılığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hususlardan hangisi doğru değildir?

A) Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

B)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlü değildir.

C)İşverenler çalışanlarına , iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

D)Verilen Eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

65. İş yerlerinde kazanlarda taksimatlı manometrelerin göstergesi çalışma basıncının kaç katı olmalıdır? A) 1,5

B)2

C)2,5

D)3

66. ISG yi bozan tehlikeli duruma örnektir?

A) Puruzlu kaygan zemin

B) Tehlikeli madde

C)

D) Çalışılan makinede bakim onarım

67. Törpülerin kullanımında hangisi yapılmamalıdır? A) törpülere çekiç benzeri aletle vurulmamalıdır B) saplarında kelepçeyle sabitlenmelidir C) törpülerden artan malzemelerden kalem vb malzemeler yapılabilir

D)

68. Kazanlarda çalışma basıncının kaç katı taksimatlı manometre bulunur? A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 3

69. Dairesel testerelerde çalışma tablasının yerden yüksekliği ne kadar olmalıdır? A)80

B)90

C)100

D)110

70. Aşağıdaki basınçlı kaplardan hangisinin diğerleriyle birlikte depolanması sakıncalıdır? A) Asetilen B)Propan

C) Argon D)Oksijen

71. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Konuları arasında yer almaz?

A) Ağır ve Tehlikeli İşler

B) Kadın işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işler

C) engellilerin çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler

D) 16 yaşını tamamlamış 18 yaşını doldurmamış genç işçilerin çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler

72. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği uygulamasında dikkate alınmayan konulardan biri değildir?

A) ağır ve tehlikeli işler

B) kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına ilişkin konular

C) engellilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına ilişkin konular

D) 16 yaşındaki genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına yöenlik konular

73. Aşağıdakileden hangisi meslek hastalıklarına en aza indirmede etkili değildir

A) Düşük eğitim durumu

B)Uygun işyeri ortamı

C)Güvenli tesisat makine alet

D)Güvenli madde malzeme

74. Risk Değerlendirmesinde yer alan önlem faaliyetlerinden proaktif olanı aşağıdakilerinden hangisidir? A) Ayrıntılar B) İstatistiki hesaplamalar C) Risk oluştuktan sonra yapılan D) Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan

75. Aşağıdakilerinden hangisi aydınlatma ölçü birimidir?

A) Kandela

B) Lüks

C) Joule

D) Watt

76. Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde bulunması gereken azami unsurlardan değildir?

A) Korkuluk

B) Ara Korkuluk

C) Trabzan

D) Malzeme depolama

77. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır?

A) Koruyucu kremler,merhemler

B) Acil durum ekiplerinin kullandığı ekipmanlar

C) Karayolu taşımacılığında kullanılan donanımlar

D) Polis Jandarma Güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanlar

78. Antropemetrinin tanımı nedir?

A)

B)

C)

D) İnsan uzuvlarının ölçüsüyle ilgilenen bilim

79. İşyerlerinde dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uygun bir alan sağlanacak

B) İşçiler rahat oturabilecekleri bir şekilde olmalı

C) Sigara içenler ile içmeyenler ayrılmalı

D) 100 kişiden fazla çalışan olması halinde ayrı bir bölüm olmalı

80. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerin hangisi en son tercih edilir?

A) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması

B) risklerin bertaraf edilmesi

C) Yalıtım ve izolasyon

D) Yönetimsel önlemler

81. Kaldırma makinalarında kaldırılacak en ağır yük kaça katı olmalıdır?

A) 1,5

B)

C)

D)

82. İşveren titreşimle ilgili risk değerlendirmesinde hangilerini göz önünde tutar?

I. Düşük sıcaklık ve özel koşullar

II. Üreticinin mevzuat gereği verdiği bilgi

III.Maruziyet türü ve Maruziyet Süresi

IV.Maruziyet sınır ve etkin değeri

A)

B)

C)

D)

83. Çelik halat emniyet katsayısı kaçtır?

A) 3

B) 5

C) 6

D) 8

84. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmalı” ne tür bir risk kontrolü gerekir?

A) Gürültünün alıcıda kontrolü

B) Planlama ile gürültü kontrolleri

C) Gürültünün kaynağında kontrolü

D) gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü

85. Kanserojen ve Mutajen Yönetmeliğine göre işverenin işçilere vermekle yükümlü olduğu eğitimlerden hangisi zorunlu değildir?

A) İş Hijyeni

B) Kanserojen ve mutajen maddelerin sebep olduğu hastalık

C) Maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler

D) Sağlık riskleri ve sigara içenler için ek riskler

86. Hangisi elle kaldırma tanımına dahildir?

A) yükün kaldırılması

B) Yükün itilmesi

C) Yükün bir yerden başka bir yere taşınması

D) Fiziki destek verilmesi

87. Elle taşınan malzeme özelliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değildir?

A) İşyerinin zemininin kaygan olması

B) Taşınan şeyin şekilsiz olması

C) yükün içindeki malzemenin yer değiştirmesi

D) Büyüklüğü ve ağırlığı

88. Katı tozlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uçucu

B) Çözünmüş

C) Askıda

D) Toplam

89. Ekranlı çalışmalarda işçilere verilen eğitimde aşağıdakilerden hangisi ders olarak verilmez?

A) Gözün korunması

B) Kas-iskelet

C) Gözün biyolojik yapısı ve odaklanma mesafesi

D)

90. Asbest bileşenlerinden değildir?

A) A…

B) A…

C) Anti

D) K….

91. İşyeri hekimi görevleri arasında olmayan hangisidir?

A)

B)

C)

D)

92. ILO sözleşmeleri ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) ILO sözleşmelerine her ülke katılmak zorundadır.

B)

C)

D)

93. Emziren kadınlar doğumdan sonra kaç ay gece vardiyasında çalıştırılamaz?

A)

B) 6 ay

C) 8 ay

D) 12 ay

94. Hangisi meslek hastalıkları için yanlıştır?

A) Slikozis hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır.

B) Pnömokonyozis tozlu havanın teneffüsü sonucu oluşan meslek hastalıklarının genel adıdır.

C) slikozis hastalığının tedavisi mümkün olammaktadır.

D) Antrakozis hastalığı kömür madenciliğinde görülen bir meslek hastalığıdır.

95. Hangisi genç işçi tanımıdır?

A) 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış

B)

C)

D)14 yaşını tamamlamış, 15 yaşını tamamlamış

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

18Mayis2013_is_guvenligi_uzmanligi_sinav_sorulari