18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için duyuru

         

18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için duyuru

Bilindiği üzere; işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.

Bu itibarla; 18.08.2013 günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklama aşağıda belirtilmiş olup, adayların bu takvime göre hareket etmeleri önem arz etmektedir.

1- Sınav uygulama duyuru metni 01.07.2013 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

2- 18.08.2013 günü yapılacak işyeri hekimliği sınavına, ilgili Yönetmeliğin 14/1-b maddesinde belirtilen kişiler (iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimler) doğrudan girebileceklerdir.

Söz konusu adaylar; 05.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar (dilekçe, lisans diploması örneği, lisansüstü eğitim mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve hizmet çizelgesi ile) Bakanlığa posta yoluyla veya elden başvuru yapmak zorundadır. Hizmet çizelgesi sadece Bakanlık mensupları için gereklidir.

3- 18.08.2013 tarihinde yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/1-a-2-3 maddesinde belirtilen kişiler (Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az 10 yıl görev yapmış olanlar ile İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar) başvurmaları halinde doğrudan gireceklerdir.

Söz konusu adaylar; 05.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar (dilekçe, lisans diploması örneği, doktora eğitimi alanlar için mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve hizmet çizelgesi ile) Bakanlığa başvurmak zorundadır.

4- 18.08.2013 tarihinde yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/1-b-2 maddesinde belirtilen kişiler (iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar) doğrudan girebileceklerdir.

Söz konusu adaylar; 05.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar (dilekçe, lisans diploma örneği, yüksek lisans diploma örneği, nüfus cüzdan fotokopisi) Bakanlığa başvurmak zorundadır.

5- 18.08.2013 tarihinde yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen kişiler doğrudan girebileceklerdir.

Söz konusu adaylar; 05.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar (dilekçe, lisans diploma örneği, nüfus cüzdan fotokopisi ve hizmet çizelgesi ile) Bakanlığa başvurmak zorundadır.

6-  Daha önceki sınavlardan bir tanesine girmiş ve başarısız olmuş adaylar bir kez daha sınav hakları bulunduğundan en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren bu haklarını üç yıl içinde kullanabileceklerdir. Bu itibarla bu durumdaki adayların isimleri sınav listesine otomatik olarak eklenecektir.

7- Adayların sınav başvuru işlemlerini sağlıklı yapabilmesi için öncelikle 01.07.2013 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde yayınlanacak sınav duyuru metnini incelemesi gerekmektedir.

YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kaynak : http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/18%20A%C4%9Fustos%202013%20s%C4%B1nav%20duyurusu

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.